piątek, 26 październik 2018 10:02

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa w Czyżewie i Jabłoni Kościelnej

Sokołowscy
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa w Czyżewie i Jabłoni Kościelnej foto: KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem rozpoczęli cykl spotkań w szkołach na terenie powiatu wysokomazowieckiego. Akcja odbywa się w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno - informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

W ubiegły piątek, 19 października strażacy spotkali się z uczniami i nauczycielami w Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej, natomiast w środę, 24 października odwiedzili Szkołę Podstawową w Czyżewie.

Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Strażakom zależy przede wszystkim na podniesieniu poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest także przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Podczas spotkań omówiono oddziaływanie tlenku węgla na ludzki organizm oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniu, jakie niesie ze sobą czad. Nieodłącznym elementem prelekcji jest też edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach na które możemy się natknąć w codziennym życiu, aby w naszym społeczeństwie zakorzenić schematy właściwego  działania i rozwiać obawy przed udzielaniem pomocy.

(na podst: KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem)