poniedziałek, 06 sierpień 2018 09:05

Budują Otwarte Strefy Aktywności w gminie Czyżew [foto]

Sokołowscy
Budują Otwarte Strefy Aktywności w gminie Czyżew [foto] foto: UM w Czyżewie

W trzech miejscowościach gminy Czyżew w ciągu dwóch najbliższych miesięcy powstaną Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Prace budowlane już się zaczęły.

OSA to ogólnodostępna, bezpłatna strefa sportowo-rekreacyjna, która ma szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych. Jej zadaniem jest podniesienie w sposób znaczący estetyki przestrzeni publicznej i poprawa jakości życia mieszkańców danego obszaru.

Jak informuje Urząd Miejski w Czyżewie: Część pieniędzy na ten cel będzie pochodzić z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ostatnim czasie ogłoszony został przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania – Firmę KRAINA ZIELENI Rafał Żebrowski. Całkowita wartość inwestycji wynosi 442.770,48 zł brutto. Zakres robót obejmuje wykonanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu. Siłownie zewnętrzne powstaną w miejscowościach: Krzeczkowo-Gromadzyn, Krzeczkowo-Nowe Bieńki i Dąbrowa-Cherubiny. Wszystkie prace mają być wykonane do 15 października br. 150 tysięcy złotych na realizację tego zadania gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”. Zakładamy, że prace zostaną wykonane terminowo, aby z inwestycji mogli korzystać mieszkańcy naszej Gminy jeszcze w tym roku.