piątek, 05 czerwiec 2020 21:18

Czyżew. Budowa mostu w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn

Sokołowscy
Czyżew. Budowa mostu w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn foto: UM w Czyżewie

Most na rzece Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn zostanie wkrótce rozebrany. Na jego miejscu powstanie nowa przeprawa za prawie 1,5 mln zł.

Na początku czerwca w Czyżewie pomiędzy Gminą Czyżew reprezentowaną przez Burmistrza Annę Bogucką, a firmą DOMOST sp. z o.o. została podpisana umowa na wykonanie rozbiórki istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej Nr 107973B z niezbędnymi dojazdami. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakres robót od dnia podpisania umowy do dnia 31.11.2020 r.

Wartość całej inwestycji oszacowana jest na 1.476.000,00 zł z czego Gmina Czyżew uzyskała dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 894.038,90 zł

Dział: Czyżew