czwartek, 26 marzec 2020 18:48

Rozpoczęty sezon budowy dróg w gminie Czyżew [foto]

Sokołowscy
Rozpoczęty sezon budowy dróg w gminie Czyżew [foto] foto: UM w Czyżewie

Pomimo ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa wykonawcy realizują zawarte wcześniej umowy dotyczące budowy dróg. Na terenie Gminy Czyżew trwają obecnie prace przy przebudowie dróg na dwóch odcinkach o łącznej wartości ponad 4,2 mln zł z czego prawie 2,4 mln zł to koszt przebudowy drogi gminnej i ponad 1,8 mln. zł. drogi powiatowej współfinansowanej przez gminę. Wszystkie zadania współfinansowane są przez rządowy program – Fundusz Dróg Samorządowych.

Remont drogi gminnej Nr 107979B Czyżew-Siedliska - Jaźwiny Koczoty - Stokowo Bućki

Całkowita wartość zadania – 2 374 017,19 zł z czego otrzymaliśmy dofinansowanie – 1 187 508,59 zł. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Wysokie Mazowieckie, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Termin realizacji zadania – 31.07.2020 r. W zakresie robót wykonana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna o dł. 3,511 km, szer. 4,5 m oraz utwardzenie poboczy o szer. 0,75 m.

Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 2072B w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie

Całkowita wartość zadania – 1 859 418,95 zł z czego wartość pomocy finansowej Gminy wynosić będzie 186 583,95 zł. Inwestycja w 80% będzie współfinansowana ze środków programu rządowego - Fundusz Dróg Samorządowych. Przetarg na wykonawstwo wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. ul. Gdańska 69 07-100 Węgrów, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Zakres robót przewiduje wykonanie nawierzchni bitumicznej o dł. 870 m i szer. 6,0 m, budowę chodnika dla ruchu pieszego o szer. 2,0 m oraz przebudowę przepustów pod koroną drogi.

(UM w Czyżewie)

Dział: Czyżew