czwartek, 06 luty 2020 18:44

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Rosochatem Kościelnem [foto]

Sokołowscy
Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Rosochatem Kościelnem [foto] foto: Urząd Miejski w Czyżewie

1 lutego 2020 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Rosochatem Kościelnem. To kolejna świetlica w Gminie Czyżew, która po przeprowadzeniu gruntownego remontu nie tylko nabrała nowego wyglądu, ale przede wszystkim będzie w pełni zaspakajać potrzeby mieszkańców i służyć aktywizacji mieszkańców nie tylko Rosochatego Kościelnego. Wartość inwestycji wyniosła 994 815,09 zł.

Nowo wyremontowana świetlica wyróżnia się z zewnątrz nie tylko piękną elewacją, ale także starannie zagospodarowanym otoczeniem, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmowała gruntowny remont świetlicy wiejskiej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, ale także rozbudowę garażu i remont pomieszczeń dla OSP, jak również dobudowę zaplecza szatniowo – sanitarnego dla przyległego boiska sportowego.

W uroczystym otwarciu świetlicy uczestniczyli zaproszeni goście, m. in.: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Bogucki, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, członek Zarządy Powiatu Wysokomazowieckiego Jerzy Pakieła, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem młodszy brygadier Adam Frankowski, Burmistrz Czyżewa – Anna Bogucka, radni Rady Miejskiej w Czyżewie na czele z Witoldem Sienickim – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Czyżewie i sołtysi. Na uroczystość przybyli także licznie mieszkańcy sołectwa Rosochate Kościelne, chcący uczestniczyć w tym ważnym, społecznym wydarzeniu. Po powitaniu gości i mieszkańców przez radnego, zastępcę Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Czyżewie ds. oświaty, kultury, sportu i polityki społecznej - Roberta Krakówko, nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Dopełnieniem ceremonii była wspólna modlitwa i poświęcenie budynku przez ks. kanonika Antoniego Loro, Proboszcza Parafii pw. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem.

Następnie zabrała głos Burmistrz Czyżewa, Anna Bogucka. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że kolejny już remont świetlicy wiejskiej w Gminie Czyżew możliwy był dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Przypomniała także realizowane w ostatnim czasie na terenie Rosochatego Kościelnego inwestycje. Jedną z ważniejszych był remont drogi powiatowej o długości ponad 400 mb przy ul. Czyżewskiej wraz z w instalacją oświetlenia ulicznego oraz budową chodnika. Wartość robót drogowych wyniosła prawie 1 200 tyś, zł, zaś oświetlenia – ponad 21 tyś. zł. W ubiegłym roku przeprowadzono także rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Mazowieckiej o ogólnej wartości ponad 430 tyś. zł. oraz budowę studni na hydroforni o wartości ok. 210 tyś. zł. Wszystkie zrealizowane zadania służyć będą polepszeniu jakości życia mieszkańców nie tylko tej miejscowości.

Urząd Miejski w Czyżewie

Dział: Czyżew