czwartek, 28 listopad 2019 19:00

Czyżew, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne i Szepietowo z dofinansowaniem na inwestycje wodno-ściekowe 

Sokołowscy
Czyżew, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne i Szepietowo z dofinansowaniem na inwestycje wodno-ściekowe  foto: UMWP

W czwartek (28.11) marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś przekazali symboliczne czeki przedstawicielom 23 podlaskich gmin – beneficjentom projektu. Dofinansowanie w wysokości 32,5 mln zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z powiatu wysokomazowieckiego dofinansowanie otrzymały gminy Czyżew, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne i Szepietowo.

Dzięki tym środkom wybudowane zostanie 57,6 km wodociągów, 2,56 km kanalizacji, 127 przydomowych oczyszczalni ścieków, sześć ujęć wody, trzy stacje uzdatniania wody oraz dwie oczyszczalnie ścieków. Przewidziano także przebudowę sześciu ujęć wody, 16 stacji uzdatniania wody oraz sześciu oczyszczalni ścieków.

Jak informował marszałek Kosicki spośród 40 złożonych wniosków, aż 39 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 23 otrzymało dofinansowanie w tym rozdaniu. Podkreślał, że Zarząd województwa podjął starania aby wszystkie pozytywnie rozpatrzone wnioski otrzymały wsparcie finansowe.

- Dyskutujemy  z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad zmianą aktów prawnych tak, aby jeszcze w tym roku to dofinansowanie było. – mówił marszałek – Wiemy jak istotna dla rozwoju gminy jest gospodarka wodno – kanalizacyjna i wiemy, że wciąż ilość pieniędzy jest zbyt mała w stosunku do potrzeb.

Stanisław Derehajło dodał, że jeszcze w grudniu kolejna grupa beneficjentów będzie podpisywać umowy o dofinansowanie.

- Mam też nadzieję, że w przyszłym roku ogłosimy jeszcze jeden nabór w tym konkursie. – zapowiedział wicemarszałek.- A jak ważny na obszarze wiejskim jest rurociąg czy oczyszczalnia ścieków nie muszę nikogo przekonywać. – dodał.

Wicemarszałek Marek Olbryś gratulując beneficjentom podkreślił, że dofinansowane inwestycje bardzo korzystnie wpłyną na środowisko.

 • Gmina Kobylin Borzymy - Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczalni ścieków - etap III K
  • Kwota pomocy: 1 934 341,00 / Całkowita wartość projektu: 3 739 180,06
 • Gmina Kulesze Kościelne - Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne
  • Kwota pomocy: 1 912 208,00 / Całkowita wartość projektu: 3 696 396,00
 • Gmina Szepietowo - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Szepietowie oraz budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wojny Krupy
  • Kwota pomocy: 1 946 716,00 / Całkowita wartość projektu:3 763 102,37 
 • Gmina Czyżew - Budowa studni S - 2A w Rosochatem Kościelnem oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Czyżewie
  • Kwota pomocy: 564 623,00 / Całkowita wartość projektu: 983 067,31

28112019kb

28112019szep

28112019czyz

(info/foto: UMWP)