piątek, 08 listopad 2019 17:54

Nowa droga w Rosochatem Kościelnem gotowa [foto]

Sokołowscy
Nowa droga w Rosochatem Kościelnem gotowa [foto] foto: UM Czyżew

Dobiegły końca prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Odcinek jezdni o długości 432 mb od mostu do zjazdu na cmentarz grzebalny wraz z przebudową skrzyżowania, chodnikiem, odwodnieniem i utwardzonym poboczem zrealizowano za kwotę łączną 1 197 853,72 zł z czego wysokość dofinansowania wyniosła 596 890,59 zł. Wkład własny zostanie pokryty ze środków Starostwa Powiatowego oraz Gminy Czyżew w równych wartościach po 50%.

Dodatkowo Gmina Czyżew wykonała ze środków własnych oświetlenie uliczne w postaci 4 lamp ledowych jako przedłużenie istniejącego oświetlenia ulicznego do alejki prowadzącej do cmentarza. Wartość zainstalowanego oświetlenia wyniosła 21 035,18 zł.

Zrealizowane zadania na tak newralgicznym odcinku drogi w Rosochatem Kościelnem, zapewne podniesie komfort użytkownikom pod względem bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki miejscowości.

(UM Czyżew)