środa, 28 listopad 2018 19:53

Droga Ciechanowiec – Ostrożany ponownie w budowie [wideo]

Sokołowscy

Nowy wykonawca przejął dziś, 28 listopada plac budowy drogi wojewódzkiej nr 690 Ciechanowiec-Ostrożany. Na przebudowę i modernizację trasy ma czas do sierpnia 2020 r.

W obecności marszałka Jerzego Leszczyńskiego przedstawiciele konsorcjum firm (lider - „MAKSBUD” oraz partnerzy: UNIBEP S.A. i „TRAKT” ) przejęli dziś plac budowy. Umowa została podpisana 7 listopada 2018 r. To drugi wykonawca, który zobowiązuje się do przeprowadzenia tej inwestycji. Z poprzednim umowa została rozwiązana w maju br. z powodów m.in.: dużych opóźnień, które nie gwarantowały ukończenia inwestycji w terminie. Nowy wykonawca, któremu pozostało do wykonania 95% przedsięwzięcia ma na to czas do sierpnia 2020 r. (z możliwością wyłączenia „okresów zimowych” tj.: 15 grudnia -15 marca). Wartość kontynuacji robót budowlanych na tym odcinku drogi 690 wyniesie ponad 153 mln zł. Poprzednia umowa opiewała na blisko 70 mln zł.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • Wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni drogi wojewódzkiej Nr 690 do szerokości 7,0m (2 pasy ruchu po 3,5 m i pobocza o szerokości po 1,5 m).
  • Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,0m na całym odcinku.
  • Budowa i przebudowa zatok autobusowych (16 szt./8 par).
  • Budowa chodników dla pieszych w rejonie zatok autobusowych.
  • Budowa stanowiska dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego do kontroli i ważenia pojazdów (strona prawa w km 22+968 k. Ciechanowca).
  • Budowa skrzyżowań z drogami powiatowymi.
  • Oświetlenie skrzyżowania typu „rondo” w km 33+965.
  • Oświetlenie przejść dla pieszych.
  • Rozbudowa systemu odwodnienia poprzez budowę i rozbudowę rowów wraz z przepustami pod zjazdami, budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe, zastosowanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych.

źr. PZDW