czwartek, 30 kwiecień 2020 20:00

Ciechanowiec. Podpisanie umowy na remont zbiornika wodnego przy zabytkowym młynie [foto]

Sokołowscy

W dniu dzisiejszym (30.04) została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: „Remont młyńskiego zbiornika wodnego i jego odpływu oraz konserwacja gruntowna rzeki Nitka na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.

Wartość prac, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi 348 923, 68 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDMEL” Ryszard Bernacki. Termin umowny przewiduje wykonanie robót do 10 czerwca 2020 roku.

Zakres robót obejmuje głównie:

  • remont jazu piętrzącego w km 0+940 rzeki Nitka – reprofilacja powierzchni betonowych;
  • remontu czaszy zbiornika wodnego o powierzchni 0,90 ha, obejmującego wyrównanie skarp zbiornika wodnego wraz z rozplantowaniem urobku z jego odmulenia i wyrównaniem nierówności;
  • remontu koryta kanału dopływowego do zbiornika – umocnienie stopy skarp kiszką faszynową Ø 20cm
  • remont koryta rzeki Nitka w km 0+523 ÷ 0+950 umocnienie stopy skarp kiszką faszynową Ø 20cm

Realizacja robót realnie poprawi bilans wodny w zlewni rzeki Nitka ( Ciek spod Klukowa) objętość usuniętych namułów w ilości ok. 3500m3 zostanie zastąpiona zretencjonowaną wodą.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie reprezentowali:

  • Dawid Kostecki – Zastępca Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą
  • Piotr Woźniak – Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim
  • Grzegorz Żochowski - Kierownik Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu

Przy udziale:

  • Anny Wiśniewskiej – Zastępcy Dyrektora Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
  • Bogdana Zielińskiego – Starosty Wysokomazowieckiego
  • Eugeniusza Święckiego – Burmistrza Ciechanowca

foto: Łukasz Zacharewicz