wtorek, 28 kwiecień 2020 20:50

Ciechanowiec. Od września ruszą Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW)

Sokołowscy

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem szkoły ponadpodstawowej, która wydatnie przyczyni się nie tylko do zdobywanej przez Ciebie wiedzy i niezbędnego wykształcenia, ale także przygotuje i ułatwi ewentualne związanie swojej przyszłości z zawodem żołnierza, w tym m.in. zapewni dodatkowe punkty rekrutacyjne do uczelni wojskowych!? OPW to oferta dla Ciebie.

W JAKICH SZKOŁACH OPW?

Oddziały Przygotowania Wojskowego są nowym rodzajem oddziału w kształceniu ponadpodstawowym, których tworzenie umożliwiła nowelizacja ustawy Prawo oświatowe. Nie jest to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko rozwiązanie oświatowe, za realizację którego odpowiadają organy prowadzące szkoły w przypadkach, gdy podejmą się prowadzenia oddziałów przygotowania wojskowego i otrzymają w tym względzie zezwolenie i niezbędne wsparcie Ministra Obrony Narodowej. Chęć utworzenia oddziałów zgłosiło ponad 180 szkół ponadpodstawowych w całej Polsce. Z terenu administrowanego przez WKU w Bielsku Podlaskim (powiat bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki) do realizacji klasy w ramach OPW zgłosił się Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

PROGRAM SZKOLENIA

Klasy rozpoczną działalność 1 września 2020 roku. Liczba uczniów w klasie wynosić ma nie więcej niż 30 osób. Minimalna liczba godzin przewidziana w projekcie na zajęcia realizowane w liceum czy technikum wynosi 230 godzin nauki. Przewidziano w tym 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, podstaw wychowania wojskowego, jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

- Placówki, w których powstaną nowe formy wojskowych klas mundurowych mogą liczyć na nasze wsparcie w zakresie organizacji zajęć oraz dotacji na zakup wyposażenia i umundurowania dla uczniów. Według opracowanego programu, uczniów czeka w sumie ponad 200 godzin nauki wojskowego rzemiosła – mówi Dyrektor Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej gen. bryg. dr inż. Artur Dębczak.

KORZYŚCI

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak:

  • uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych (zajęcia związane ze szkoleniem wojskowym oraz rozszerzona oferta zajęć sportowych) prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych (udział w zawodach pomiędzy klasami mundurowymi z całego kraju, m.in. udział w ogólnopolskich mistrzostwach w mustrze paradnej, uczestnictwo w centralnym zlocie klas mundurowych połączonym ze zmaganiami sportowo-wojskowymi);
  • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej (szkolenie dla absolwentów klas mundurowych trwa tylko miesiąc w okresie wakacyjnym po ukończeniu szkoły, pozostałe osoby realizują szkolenie na potrzeby korpusu szeregowych do 4 miesięcy), która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
  • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
    pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Podstawowym zadaniem Biura jest opracowanie koncepcji optymalizacji procesu rekrutacji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Biuro jest organizatorem między innymi takich programów jak „Paszport” (dla organizacji proobronnych), „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, „Oddziałów Przygotowania Wojskowego” (dla uczniów szkół średnich) oraz programu „Legia Akademicka” (dla studentów).

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim jest organem administracji rządowej realizującą zadania z problematyki operacyjno-obronnej MON. Administruje - prowadzi nabór ochotników do różnych form służby wojskowej na terenie obejmującym powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki oraz wysokomazowiecki. Oficer Wydziału Rekrutacji WKU w Bielsku Podlaskim jest jednocześnie koordynatorem klasy mundurowej realizującej program edukacyjny w ramach OPW.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu przystąpił do procedury otrzymania zezwolenia na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego. W roku szkolnym 2020/2021 30-osobowa klasa mundurowa po uzyskaniu stosownych rekomendacji rozpocznie realizację edukacji wojskowej w ramach OPW. Szczegóły związane z rekrutacją dostępne są na stronie internetowej szkoły w Ciechanowcu.

Więcej informacji uzyskasz:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski
tel: 261 398 072/073, fax: 261 398 069 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.facebook.com/WKUBielskPodl
twitter.com/WKU_Bielsk_Podl
Godziny pracy: w poniedziałek od 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku 7.30 – 15.30

foto: CO MON/ WSzW w Białymstoku

 

Dział: Ciechanowiec