wtorek, 11 luty 2020 19:16

Cztery drogi w Ciechanowcu będą przebudowane. Podpisano umowę na projekt

Sokołowscy
Cztery drogi w Ciechanowcu będą przebudowane. Podpisano umowę na projekt foto: UM w Ciechanowcu

W Urzędzie Miejskim, 10 lutego Burmistrz Ciechanowca podpisał umowy z firmą BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę czterech dróg gminnych w Ciechanowcu.

Jak informuje Urząd Miejski w Ciechanowcu: Umowy dotyczą ulicy Podlaskiej o całkowitej długości ok. 1100 m, ulicy Sienkiewicza (boczna do ul. Ogrodowej) ok. 265 m oraz ulicy Spółdzielczej i ulicy Armii Krajowej.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz opracowanie dokumentacji technicznej w branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa i sanitarna), elektrycznej (oświetlenie drogowe), telekomunikacyjnej (kolizje), z uwzględnieniem przebiegu ścieżki rowerowej.

Umowy ze strony Gminy podpisali Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc, firmę BW PROJEKT reprezentował Bartosz Wojtkowski.