piątek, 29 listopad 2019 14:40

Podsumowanie staży zawodowych na terenie Grecji i Hiszpanii dla 75 uczniów Technikum i OSSP z Ciechanowca w ZSOiZ w Ciechanowcu

Sokołowscy

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w ramach konkursu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, akcji 1 „Mobilność osób uczących się i kadry sektora Szkolnictwa Zawodowego" zrealizował na kwotę 148 479 Euro (640 000,00 zł) projekt pt. „Europejska Praktyka = Klucz do Rynku Pracy”, w ramach którego odbyły się staże zawodowe dla 75 uczniów i 7 nauczycieli na terenie Grecji i Hiszpanii.

Głównym celem projektu „Europejska Praktyka = Klucz do Rynku Pracy” było podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów poprzez udział w dwutygodniowych zagranicznych stażach zawodowych w greckich i hiszpańskich przedsiębiorstwach.

W ramach projektu młodzież TECHNIKUM i OSSP przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu pozytywnie zrealizowała dwutygodniowe i całkowicie bezpłatne staże zawodowe:

29112019cc