Treść ogłoszenia

Opis ogłoszenia: Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bożeny Dybcio ogłasza konkurs na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej o powierzchni 0,4680 ha.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona jest w miejscowości Wyliny Ruś, gmina Szpietowo, powiat wysokomazowiecki, woj. Podlaskie, o pow. 0,4680 ha, obręb ewidencyjny 0047 Wyliny Ruś, dz. ew. nr 333/5, użytki: pastwiska trwałe klasy IV i V, wody płynące, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LM1W/00002492/8 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie w Wysokiem Mazowieckiem.
2. Cena wywoławcza (minimalna) dotycząca określonego w ust. 1 przedmiotu sprzedaży ustalona została na kwotę 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). O
3. Operat szacunkowy i regulamin konkursu udostępnia syndyk pod numerem telefonu: 695 88 71 74 lub adresem mailowym: paulinamozdzierz@gmail.com oraz jest on dostępny jest w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy
Cena: 6 000.00 PLN

Kontakt

Telefon: 695887174
E-mail: paulinamozdzierz@gmail.com
Syndyk sprzedajeSyndyk sprzedajeSyndyk sprzedaje