czwartek, 11 kwiecień 2019 17:42

Wysokie Mazowieckie. Uczennica ZSOiP awansowała do finału krajowego Ogólnopolskiej Olimpiady Ekologicznej

Wysokie Mazowieckie. Uczennica ZSOiP awansowała do finału krajowego Ogólnopolskiej Olimpiady Ekologicznej foto: Wrota Podlasia

6 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbył się wojewódzki finał Ogólnopolskiej Olimpiady Ekologicznej, której partnerem jest Toyota Motor Poland. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych  reprezentowała uczennica klasy III C Anna Motybel, przygotowana pod kierunkiem Pani Profesor Grażyny Ogrodnik.

Konkurs rozpoczął się od rozwiązania testu składającego się z 50 pytań. Zakres wymaganej wiedzy obejmował m.in. ekologię, ochronę środowiska, zdrowie i żywienie oraz aktualne zagadnienia społeczno - gospodarcze. W czasie oczekiwania na wyniki, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu Doktora Pawła Sowy - wykładowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pt.: "Zdrowe miasta XXI wieku - fantazja czy rzeczywistość?"

Następnie nadszedł czas na ogłoszenie wyników testu pisemnego. Z 68 osób tylko dwanaścioro zakwalifikowało się do ścisłego finału, w tym również Ania. Ta część konkursu miała formę ustnej wypowiedzi. Każdy z uczestników finału losował zestaw sześciu pytań, na które miał udzielić odpowiedzi w określonym czasie. Odpowiedzi oceniała komisja składająca się m.in. z przedstawicieli Parków Narodowych i Krajobrazowych z obszaru naszego województwa, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Po zsumowaniu wyników, nasza uczennica uplasowała się na wysokiej, piątej pozycji. Dzięki temu będzie reprezentować nasze województwo i naszą szkołę na finale krajowym Olimpiady.

Warto mieć wiedzę

Uczniowie walczyli zarówno o możliwość startu w eliminacjach centralnych (najlepsze 7 osób), jak i o przywileje przyznane przez ponad 60 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów oraz o cenne i atrakcyjne nagrody. Żeby zasłużyć na laury, uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści programowych z biologii, geografii, chemii i fizyki oraz zagadnień z zakresu m.in. ekologii klasycznej, wód i ich ochrony, gleb i ich ochrony oraz zagadnień prawnych i gospodarczych związanych z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych, telewizyjnych.

W pierwszej kolejności przeprowadzona została część pisemna złożona z 50 pytań testowych, po której najlepsza dwunastka została zakwalifikowana do eliminacji ustnych. Łączna punktacja z testu i pytań pozwoliła wyłonić siedmiu laureatów uprawnionych do reprezentowania naszego regionu na etapie centralnym.

Siedmiu wspaniałych

Pierwsze miejsce zajęła Milla Przygodzka z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, drugą lokatę otrzymała uczennica I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży Monika Lis, trzecie miejsce przyznano Michałowi Borkowskiemu, czwarte Dawidowi Kozarowi z Zespółu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce im. M. Skłodowskiej – Curie. Na piątym znalazła się Anna Motybel, reprezentująca Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem im. Kazimierza Jagiellończyka. Szóstą lokatę zdobył Jan Węglarz z Technikum Leśnego w Białowieży. Na siódmym miejscu uplasowała się Maryla Perkowska z III LO w Suwałkach.

(źródło: ZSOiP i wrotapodlasia.pl/foto: Wrota Podlasia)

11042019zsoip0

11042019zsoip1