wtorek, 04 grudzień 2018 17:15

Debata społeczna w Wysokiem Mazowieckiem [foto]

Debata społeczna w Wysokiem Mazowieckiem [foto] foto: KPP w Wysokiem Mazowieckiem

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat społecznych, które są organizowane w 2018 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Wczoraj taka debata została zorganizowana przez wysokomazowieckich policjantów w Wysokiem Mazowieckiem.

W poniedziałek w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, policjanci z wysokomazowieckiej komendy Policji zorganizowali debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, na którą przybyli studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wysokiego Mazowieckiego. Debata miała na celu określenie, w jaki sposób wysokomazowiecka Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami miasta w zakresie, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto dotyczyła diagnozowania i określenia potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem mł.insp. Adam Mojsa przywitał zgromadzonych gości, a Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem asp.sztab. Grzegorz Grosfeld zaprezentował Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części przedstawiono informacje na temat działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy Policji jak i pracowników cywilnych, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa jaki i kształtowanie świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego, zawartych w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”.Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

(KPP w Wysokiem Mazowieckiem)