środa, 31 październik 2018 17:54

Wysokie Mazowieckie. Spotkanie z Karolem Wojtyłą na Saloniku Literackim

Rolteks

W poniedziałek, 29.10.2018 r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2018/2019 spotkanie Saloniku Literackiego zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Temat spotkania "Karol Wojtyła – poeta, aktor" nawiązywał do obchodzonego w październiku Dnia Papieskiego w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie oraz 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Słuchacze UTW oraz mieszkańcy miasta i powiatu, zgromadzeni na sali konferencyjnej Urzędu Miasta zostali zapoznani z prezentacją multimedialną ukazującą papieża jako wybitnego intelektualistę, znakomitego znawcę filozofii, dramaturga, a przede wszystkim aktora i poetę.

Z poezją Karola Wojtyły uczestników zapoznali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych - Michalina Bielińska i Jakub Kwiatkowski, którzy odczytali "Wybrzeża pełne ciszy" oraz "Miłość mi wszystko wyjaśniła". Z kolei w duchowy nastrój wprowadził zespół wokalno-muzyczny Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica pod kierunkiem Wojciecha Mokrzewskiego w składzie: Kinga Fidlerowicz, Hubert Gromada i Jakub Koliński, który zaprezentował pieśni związane z Ojcem Świętym: "Moje miasto Wadowice", "Barka", "Abba ojcze".

Na zakończenie został wyświetlony materiał filmowy z recytacją poezji Karola Wojtyły pt. "Nadzieja, która sięga poza kres" w wykonaniu Gustawa Holoubka. W utworze poeta, doświadczając przemijalności świata, stara się dostrzec Oblicze Chrystusa, przez którego odzyskuje na nowo nadzieję. Zaprezentowany wiersz wzruszył słuchaczy i na sali zapanowała pełna zadumy cisza.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Wysokiem Mazowieckiem