wtorek, 30 październik 2018 12:09

Wysokie Mazowieckie. Jubileusz 45-lecia Koła Łowieckiego Bażant [foto]

W ubiegły weekend jubileusz 45-lecia istnienia obchodziło Koło Łowieckie "Bażant" z Wysokiego Mazowieckiego.

W sobotę, 27 października Koło Łowieckie "Bażant" z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem obchodziło Jubileusz 45 - lecia swojego istnienia. Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem. Przewodniczył jej ks. Mirosław Orłowski, kapelana myśliwych.

Podczas obchodów nastąpiło uroczyste nadanie Sztandaru dla Koła Łowieckiego.

Historia Koła Łowieckiego "Bażant"

W 1973 roku grupa myśliwych Koła Łowieckiego "Zając" w Wysokiem Mazowieckiem założyła nowe koło łowieckie, które przyjęło nazwę "Bażant". Wśród założycieli nowego koła byli Eugeniusz Zdrodowski, Zygmunt Kaczyński, Radosław Rytel, Konstanty Łuniewski, Jan Mierzwiński, Stanisław Dąbrowski, Jan Dąbrowski, Tadeusz Dąbrowski, Czesław Choiński, S. Wojno i Tadeusz Kossakowski. Pierwszy zarząd koła łowieckiego tworzyli prezes Eugeniusz Zdrodowski, łowczy Zygmunt Kaczyński i sekretarz Konstanty Łuniewski. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Radosław Rytel. Początkowo koło prowadziło działalność tylko w obwodzie numer 83, z czasem, otrzymało również obwód 77, a od początku lat 80-tych także obwód numer 63. Pierwszy z nich ciągnie się od linii kolejowej Warszawa - Białystok, pomiędzy stacjami Dąbrowa Kity - Szepietowo i sięga na północy do rzeki Brok na odcinku pomiędzy Rosochatem, a Wysokiem Mazowieckiem. Obwód numer 83 obejmuje obszar 4920ha, z czego 25% to tereny leśne. Obwód numer 77 rozciąga się na północ od Wysokiego Mazowieckiego w ograniczeniu dróg, z których pierwsza prowadzi przez Gołasze do miejscowości Czarnowo - Biki, a druga biegnie przez wsie Brzoski - Gromki i Kalinowo - Solki. Północną granicę obwodu nr 77 stanowi odcinek linii kolejowej Łapy - Czerwony Bór. Obwód ten obejmuje obszar 5510ha, z czego 33% to lasy. Obwód numer 63 otacza wieś Kobylin Borzymy, po Jeżewo Stare i most w Zawadach z jednej strony, a wieś Piszczaty Piotrowięta z drugiej. Przez środek tego obwodu płynie malowniczo rzeka Ślina. Powierzchnia obwodu wynosi 6430ha, z czego lasy obejmują 29%. W obwodach Koła Łowieckiego "Bażant" w Wysokiem Mazowieckiem dominuje zwierzyna drobna: zając szarak, lis, jenot, tchórz zwyczajny, kuna leśna i domowa oraz borsuk, nielicznie norka amerykańska i piżmak, a także ptactwo - kuropatwa, kaczka krzyżówka i inne kaczki, słonka, gołąb grzywacz. Na przelotach występują gęsi. Zwierzynę grubą reprezentuje sarna i dzik. Ambicją założycieli koła była introdukcja bażanta. W tym celu założono małą wolierę we wsi Dąbrowa Gogole. W 1978 roku rozpoczęto budowę własnego ośrodka hodowli bażanta we wsi Mścichy. Docelowo miał on pięć wolier, własny inkubator oraz pomieszczenie do odchowu piskląt z lampami. Od początku lat 80-tych sukcesywnie zwiększano liczbę bażantów wypuszczanych w teren, nawet do kilkuset sztuk rocznie. W połowie lat osiemdziesiątych przeprowadzono jednak w powiecie wysokomazowieckim na szeroką skalę akcję melioracji terenów podmokłych, ogranicząjąc drastycznie ostoje dla królewskich ptaków. Wtedy to zaniechano dlaszej introdukcji bażanta. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to również okres wysokich stanów liczbowych zająca szaraka. Oprócz pozyskania przez myśliwych na polowaniach organizowano również odłowy żywych zajęcy na eksport (nawet 150 sztuk rocznie). Tereny koła obfitowały także w sarny, a rogacze o mocnych porożach ściągały na polowania myśliwych dewizowych. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w obwodach naszego koła bytowały też łosie, których pozyskiwano rocznie kilka sztuk. Działalność koła była wysoko oceniana przez władze okręgowe PZŁ. Znaczącym sukcesem było też zdobycie tytułu wicemistrza Polski w strzelectwie myśliwskim przez kol. Eugeniusza Ereminowicza. W końcu lat osiemdziesiątych nastąpiła likwidacja ośrodka hodowli bażanta we wsi Mścichy i za uzyskane w ten sposób środki koło zakupiło na obrzeżach Wysokiego Mazowieckiego grunt z rozpoczętą budową murowanego domu. Na przestrzeni lat 90-tych dokończona została budowa domu myśliwskiego przy ulicy Przechodniej. Zbudowanie, wykończenie i wyposażenie domu myśliwskiego było możliwe dzięki własnej pracy i zaangażowaniu wszystkich członków koła. Dom ma dwie kondygnacje z możliwością adaptacji poddasza. W otoczeniu domu znajduje się wiata z miejscem na ognisko oraz modelowe urządzenia łowieckie. Oddanie domu myśliwskiego do użytku zbiegło się z uroczystymi obchodami 25 lecia istnienia koła "Bażant". Podczas tej uroczystości wręczono członkom koła odznaczenia łowieckie, a kol. Radosław Rytel został odznaczony "Złomem". We wrześniu 2002 roku dom myśliwski posłużył do zorganizowania przez nasze koło Pierwszej Powiatowej Wystawy "Natrua, Ekologia, Łowiectwo", którą zwiedziło 4000 osób, głównie młodzieży szkolnej. W trakcie wystawy eksponowano trofea myśliwskie, spreparowane okazy ptaków i zwierząt oraz malarstwo kol. Krzysztofa Kozłowskiego i innych twórców, specjalizujących się w tematyce przyrodniczej. Otwarciu wystawy towarzyszył pokaz tresury psów myśliwskich.