wtorek, 03 lipiec 2018 19:04

Powiat wysokomazowiecki. 85% maturzystów zdało egzamin dojrzałości

rolteks112018

Powiat wysokomazowiecki.  85% maturzystów zdało egzamin dojrzałości Photo by Helloquence on Unsplash

Tegoroczni maturzyści poznali dziś wyniki egzaminu dojrzałości. W powiecie wysokomazowieckim zdawalność wyniosła 85 %.

W województwie Podlaskim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 8 470 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Dla 81,1 % abiturientów egzamin dojrzałości zakończył się sukcesem. Najlepiej, wśród przedmiotów obowiązkowych wypadł język angielski, najsłabiej zaś, podobnie jak w latach ubiegłych – matematyka.

W powiecie wysokomazowieckim do egzaminu przystąpiło 403 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 85% zdało. W liceach na 233 osoby zdawalność wyniosła 90%, natomiast w technikach spośród 170 absolwentów, egzamin maturalny zdało 78%.

W kraju, na 247 840 maturzystów, egzamin zdało 79,7 %

Maturzyści, którzy nie zdali egzaminu, z jednego spośród zdawanych obowiązkowo przedmiotów mają prawo przystąpić do egzaminów poprawkowych, które odbędą się 21 i 22 sierpnia w całej Polsce. Z ponownym zdawaniem egzaminu dojrzałości do przyszłego roku będą musieli poczekać, ci abiturienci, dla których nie powiodło się na więcej niż jednym spośród zdawanych obowiązkowo egzaminów.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki z sesji poprawkowej będą udostępnione 11 września 2018 r.