piątek, 29 czerwiec 2018 13:43

Podpisanie umowy na projekt rewitalizacji MOKu w Wysokiem Mazowieckiem [wideo/foto]

rolteks112018

Podpisanie umowy na projekt rewitalizacji MOKu w Wysokiem Mazowieckiem [wideo/foto] foto: Wojciech Oksztol/ Wrota Podlasia

W dniu dzisiejszym (29.06) podpisane zostały umowy na projekty rewitalizacyjne. 6,7 mln zł otrzyma MOK w Wysokiem Mazowieckiem na przebudowę i remont budynku. Zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 54 miliony złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na projekty rewitalizacyjne. Jest ich łącznie 10. Dziś zostały podpisane umowy na realizację pięciu z nich.

Są to:

 • Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem (beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem)

Wartość projektu: 9,8 mln zł
Dofinansowanie: 6,7 mln zł
W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 • „Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka (beneficjent: Miasto Hajnówka)

Wartość projektu: 12,2 mln zł
Dofinansowanie: 9,4 mln zł
Dotacja z RPOWP zostanie przeznaczona na rewitalizację osiedla „Chemiczna”. Gmina zmodernizuje stadion, wybuduje dwa baseny oraz zagospodaruje teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce. Przy Hajnowskim Domu Kultury powstanie plac zabaw.

 • Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą (beneficjent: Gmina Sokółka)

Wartość projektu: 4,4 mln zł
Dofinansowanie: 3,5 mln zł
Samorząd zagospodaruje teren wokół zalewu i stworzy miejsce do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Ma się tam też pojawić m.in. ścieżka rowerowa, plenerowa siłownia i plac zabaw.

 • Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne w Sokółce (beneficjent: Gmina Sokółka)

Wartość projektu: 3,1 mln zł
Dofinansowanie: 2,5 mln zł
Projekt przewiduje rozbudowę kamienicy, znajdującej się przy ul. Dąbrowskiego 12 w Sokółce i zagospodarowanie terenu wokół niej. W budynku powstanie Klub Integracji Społecznej i Spółdzielnia Socjalna, prowadzone przez sokólski ośrodek pomocy społecznej. Skorzysta z nich ponad 870 mieszkańców.

 • Modernizacja Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na potrzeby utworzenia Centrum Aktywizacji Społecznej (beneficjent: Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu)

Wartość projektu: 6,7 mln zł
Dofinansowanie: 5,6 mln zł
W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont budynku ośrodka, zmodernizowana zostanie sala widowiskowa, obiekt będzie też dostępny dla osób z niepełnosprawnościami (montaż windy). W ośrodku powstanie Centrum Aktywizacji Społecznej – miejsce integracji mieszkańców i szkoleń podmiotów ekonomii społecznej.

Wartość podpisanych dziś umów to 36,2 mln zł, dofinansowanie – 27,7 mln zł

W ramach konkursu z działania 8.5 Rewitalizacja zostało zgłoszonych 15 projektów. Pozytywnie ocenionych zostało 12 z nich, ale budżet konkursu (55 mln zł) pozwolił na wybranie do dofinansowania 10 projektów. Ich łączna wartość to 89,2 mln zł, dofinansowanie wynosi 53,8 mln zł.

Pozostałe dwa projekty otrzymają dotacje, jeśli pojawią się oszczędności.

Konkurs był skierowany do różnych podmiotów, m.in. samorządów, organizacji pozarządowych, Kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Ale pod pewnymi warunkami. Projekty muszą być realizowane wyłącznie na obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, w ośrodkach subregionalnych i powiatowych. Oprócz tego, gmina, na terenie której dane przedsięwzięcie ma być realizowane, musi mieć zatwierdzony lokalny program rewitalizacji.

Wśród projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego znajdują się jeszcze:

 • Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne (beneficjent: Bielski Dom Kultury).
 • Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką czarna Hańcza w Suwałkach (beneficjent: Miasto Suwałki).
 • Remont i modernizacja Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. T. Noniewicza 71 (beneficjent: Suwalski Ośrodek Kultury).
 • Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebudowę Placu Niepodległości w Łapach (beneficjent: Gmina Łapy).
 • Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczy (beneficjent: Gmina Choroszcz).

(UMWP/foto:Wojciech Oksztol/ Wrota Podlasia)