poniedziałek, 11 czerwiec 2018 16:41

Zakaz używania jednostek pływających o napędzie motorowym na terenie powiatu

Rada Powiatu Wysokomazowieckiego uchwałą nr XIV/102/2012 z dnia 28 maja 2012 r. wprowadziła zakaz używania jednostek pływających o napędzie motorowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

Na podstawie (...) ustawy Prawo ochrony środowiska oraz (...) ustawy o samorządzie powiatowym uchwala się, co następuje:

  • § 1. Wprowadza się zakaz używania sprzętu motorowodnego w celach rekreacyjnych w obszarze powierzchni publicznych zbiorników wodnych i rzek, służących powszechnemu korzystaniu z wód na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
  • § 2. Zakaz obejmuje wszystkie urządzenia pływające o napędzie motorowym używane do celów rekreacyjnych lub rybactwa śródlądowego z wyłączeniem jednostek, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub utrzymania cieków i zbiorników wodnych.
  • § 3. Zakaz obowiązuje od dnia 15 czerwca do dnia 31 sierpnia każdego roku.
  • § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak