wtorek, 08 maj 2018 13:36

Mundialowy Turniej FIFA18 w Wysokiem Mazowieckiem

rolteks112018

Pracownia Orange w Wysokiem Mazowieckiem w dniach 4-8 czerwca 2018 r. organizuje Mundialowy Turniej FIFA18 na PS4.

Turniej rozegrany zostanie reprezentacjami biorącymi udział w Mundialu w Rosji, dlatego zawodnicy wylosują drużyny, którymi będą grać.

Zgłoszenia zawodników, którzy mają min. 14 lat przyjmowane są osobiście w Pracowni Orange lub pod nr telefonu 86 275 23 34 do 25 maja 2018 r. Maksymalna liczba uczestników to 32 osoby.

Regulamin Mundialowego Turnieju Fifa18 na PS4
Wysokie Mazowieckie 2018 r.

§1.
Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek Mundialowego Turnieju FIFA18 na PS4, który odbędzie się w dniach 4-8 czerwca 2018 r. w Pracowni Orange Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
2. Organizatorem turnieju jest Pracownia Orange Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.
3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest z akceptacją postanowień Regulaminu.
4. Udział w Turnieju jest otwarty i bezpłatny, skierowany do osób, które ukończyły 14 lat.
5. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału do 25 maja 2018 r. oraz wypełnienie stosownego oświadczenia. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje opiekun prawny.
6. Maksymalna liczba uczestników to 32 osoby, decyduje kolejność zapisów.
7. Turniej będzie rozgrywany w godzinach 15:00-18:00. Godziny mogą ulec zmianie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy osobiste uczestników i osób postronnych (kibiców).
9. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu pt. „Działania zabronione i kary”.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

§2.
System rozgrywek

1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze. Maksymalna liczba graczy to 32 osoby. Decyduje kolejność zapisów.
2. Mecze rozgrywane są na konsoli PS4 .
3. Turniej rozgrywany jest systemem ligowo-pucharowym (grupy + drzewko turniejowe).
4. W systemie ligowym każdy z członków grupy rozegra po jednym meczu z pozostałymi. Do drzewka turniejowego awansuje po 2 graczy z każdej grupy. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgromadzone punkty (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę). W przypadku równej liczby punktów decydujący będzie wynik meczu bezpośredniego między graczami. W dalszej kolejności brana jest pod uwagę liczba zdobytych i straconych bramek.
5. W systemie pucharowym obowiązuje zasada single ellimination – przegrywający odpada. W przypadku remisu obowiązuje dogrywka, a jeśli nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie decydują rzuty karne.
6. Losowanie miejsc w grupach, a w dalszej kolejności w drabince turnieju odbędzie się 1 czerwca 2018 r.
7. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.

§3.
Rozgrywka meczowa

1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 18 (wersja PS4).
2. Mecze rozgrywamy poprzez mecz towarzyski, drużynami narodowymi biorącymi udział w XXI Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Rosji.
3. W wypadku braku danej reprezentacji w katalogu gry zostanie ona zastąpiona taką, która nie zakwalifikowała się na Mistrzostwa mimo udziału w tych samych eliminacjach kontynentalnych, a jeśli i tej nie będzie, wówczas wprowadzona zostanie drużyna, która znajduje się najbliżej w rankingu FIFA (stan na 12.04.2018 r.).
4. Skład grup turniejowych będzie jednakowy z grupami drużyn biorących udział w Mundialu 2018, a kolejność rozgrywek pokrywa się z terminarzem Mundialu. Uczestnicy będą losować drużyny, którymi będą rozgrywać Turniej.
5. Każdy uczestnik ma 60 sekund na dokonanie zmian w składach swojego zespołu.
6. Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, osoby niestosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

§4.
Ustawienia gry

1. Ustawienia gry będą takie same podczas wszystkich meczów.
2. Długość połowy: 4 minuty
3. Poziom trudności: Klasa Światowa
4. Szybkość gry: normalna
5. Kontuzje: wł.
6. Spalone: wł.
7. Kartki: wł.
8. Zagrania ręką: wł.
9. Stadion: losowy
10. Pogoda: losowa
11. Pora dnia: dzień/noc
12. Liczba zmian: 3
13. Kamera: domyślna
14. Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona

§5.
Ustawienia sterowania

1. Uczestnik Turnieju ma prawo dostosowania sposobu sterowania odpowiednio do swoich potrzeb.

§6.
Działania zabronione i kary

Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
1. Celowe wyłączenie konsoli lub telewizora.
2. Niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi.
3. Włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala.
4. Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku.
5. Oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu.
W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatora może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z turnieju. Podczas rozgrywek Turnieju Organizator może określić inne działania określające niesportową grę.
Celem Organizatora jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Odpowiedzialność za rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju ponosi uczestnik, który zawinił.

§7.
Nagrody

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc Organizator przewidział nagrody.

§8.
Postanowienia końcowe

Administrator rozgrywek rezerwuje sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju.
W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.
Turniej FIFA 18 nie jest powiązany ani sponsorowany przez Electronic Arts Inc. ani jej licencjodawców.