sobota, 05 maj 2018 07:39

Duże pieniądze na drogi w powiecie. Podpisano umowy na prawie 6,5 mln zł

rolteks112018

Duże pieniądze na drogi w powiecie. Podpisano umowy na prawie 6,5 mln zł foto: PUW

Przedstawiciele Powiatu Wysokomazowieckiego, Gminy Wysokie Mazowieckie, Gminy Nowe Piekuty oraz Gminy Kobylin-Borzymy podpisali w poniedziałek umowy w ramach rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, który obowiązuje do 2019 r. W samym 2018 r. w Podlaskiem 86,3 km dróg lokalnych zostanie poddanych przebudowie bądź modernizacji.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz przedstawiciele 20 podlaskich jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały dofinansowanie na budowę dróg gminnych i powiatowych, podpisali w poniedziałek (30.04) umowy. Dzięki rządowemu wsparciu zyskają w tym roku ponad 25,7 mln zł z ogólnej kwoty 47,5 mln, w ramach których powstanie 51 km dróg z zakładanych ponad 86 km.

Poniedziałkowe umowy podpisali przedstawiciele sześciu powiatów: sokólskiego, sejneńskiego, wysokomazowieckiego, siemiatyckiego, suwalskiego oraz bielskiego oraz 14 gmin: Sidra, Rajgród, Nowe Piekuty, Grodzisk, Turośń Kościelna, Siemiatycze, Wysokie Mazowieckie, Kobylin-Borzymy, Suraż, Radziłów, Miasto Kolno, Kleszczele, Raczki I Śniadowo.

Program zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W tym celu realizowane są działania dotyczące budowy, przebudowy, rozbudowy oraz remontu dróg powiatowych i gminnych.  

W latach 2016-2017 w województwie podlaskim dzięki dotacji z budżetu państwa w wysokości ok. 95 mln zł powstało prawie 145 km dróg powiatowych oraz ponad 100 km dróg gminnych.  

Wykaz podpisanych umów podpisanych w poniedziałek, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z samorządami z powiatu wysokomazowieckiego:

Powiat Wysokomazowiecki

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy w lokalizacji: 15+450 -18+180 i 21+210- 23+479 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2042B dr. kr. Nr 8 - Kobylin Cieszymy - Kobylin Borzymy w lokalizacji: 0+282-2+200
 • Dotacja: 3 000 000,00 zł
 • Wkład własny kwalifikowalny: 3 096 263,75 zł

Gmina Nowe Piekuty

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardu lokalnej sieci drogowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów wiejskich, poprzez budowę i przebudowę dróg lokalnych w miejscowościach Hodyszewo, Skłody-Przyrusy, Koboski na terenie Gminy Nowe Piekuty
 • Dotacja: 1 114 134,00 zł
 • Wkład własny kwalifikowalny: 1 380 652,52 zł

Gmina Wysokie Mazowieckie

 • Przebudowa drogi gminnej nr 107922B Jabłonka - Świerczewo - Tybory - Trzcianka na odcinku droga powiatowa nr 2057B - m. Tybory - Trzcianka
 • Dotacja: 482 412,01 zł
 • Wkład własny kwalifikowalny: 482 443,00 zł

Gmina Kobylin-Borzymy

 • Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną nr 105520B Kropiewnica - Gajki - Pszczółczyn - Kurowo Kolonia
 • Dotacja: 1 903 535,00 zł
 • Wkład własny kwalifikowalny: 2 240 035,90 zł

(na podst. PUW)