poniedziałek, 19 luty 2018 19:17

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Ruszyła XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” kierowanego do osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że rozpoczęła się XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Celem konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Kierowany jest on do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.  Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda w roku 100-stulecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest  w jednostkach Kasy, na stronie internetowej www.krus.gov.pl., w prasie oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych. Zgłoszenia należy składać w Oddziale Regionalnym lub Placówkach Terenowych KRUS, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2018 r.

W piętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. 

W 2017 r. nagrodę główną ufundowaną przez Prezesa KRUS - wysokiej klasy ciągnik rolniczy - zdobyli mieszkańcy woj. lubelskiego. Reprezentanci województwa podlaskiego, Państwo Dominika i Karol Bednarczykowie zam. Łachy, gm. Kolno zostali nagrodzeni za udział w etapie centralnym konkursu. W poprzednich edycjach w czołówce nagrodzonych gospodarstw także nie zabrakło rolników z naszego regionu, m.in. w 2007 r. I nagrodą uhonorowano gospodarstwo rolne z powiatu zambrowskiego, II miejsce w etapie centralnym zajęło gospodarstwo z powiatu łomżyńskiego (2010 r.) oraz powiatu monieckiego (2012 r.), a w 2016 gospodarstwo z powiatu białostockiego zajęło III miejsce.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski