środa, 14 luty 2018 19:13

Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku

rolteks112018

Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku foto: TygZam/pixabay.com

1 marca wzrosną emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie musisz składać wniosku, ponieważ ZUS podwyższy świadczenie z urzędu.

Waloryzacja ma na celu zachowanie realnej wartości wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dlatego też emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Aby sprawdzić o ile wzrośnie nasze świadczenie należy pomnożyć je przez wskaźnik waloryzacji, który w 2018 roku wynosi 102,98 proc. Podwyższeniu ulega również kwota bazowa, która od 1 marca wynosi 3 731,13 zł. To jednak nie wszystko. Już 1 grudnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy emerytalnej. Dotyczy ona emerytur przyznanych z urzędu. Dzięki nowym przepisom nie będą one mogły być mniejsze niż najniższe renty, które obecnie kształtuje się na poziomie 1000 zł (renta rodzinna i z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) i 750 zł (renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Ważną informacja jest to, świadczenia będą podwyższone nawet wtedy, gdy ubezpieczony nie będzie miał wymaganego dotychczas stażu, wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. ZUS wypłaci wyższą emeryturę po waloryzacji z wyrównaniem od marca 2017 r.

Od 1 marca po tegorocznej waloryzacji minimalne emerytury, renty rodzinne oraz renty z tytułu niezdolności do pracy wzrosną z 1000 zł do 1029,80 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 750,00 zł do 772,35 zł. Należy jednak pamiętać, że niezbędnym warunkiem decydującym o prawie do minimalnego świadczenia emerytalnego jest zgromadzenie odpowiedniego stażu pracy lub przyznanie emerytury przez ZUS z urzędu osobie pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy. Kwoty minimalne nie dotyczą świadczeniobiorców, którzy sami złożą wniosek o emeryturę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

 

Katarzyna Krupicka
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego