poniedziałek, 12 luty 2018 17:56

Wysokie Mazowieckie. Wspólnie na rzecz osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych

W ramach realizacji programu pod nazwą „poMOC a nie przeMOC” przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, zorganizowali spotkanie robocze z udziałem pracowników służby zdrowia w zakresie wszczęcia procedury Niebieskiej Karty, głównie w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec osób starszych.

W miniony piątek, przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach realizacji programu pod nazwą „poMOC a nie przeMOC”, zorganizowali spotkanie robocze z udziałem pracowników służby zdrowia w zakresie wszczęcia procedury Niebieskiej Karty, głównie w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec osób starszych. Jest to program przeciwdziałania przemocy w rodzinie stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, którzy znajdują się w szczególnej grupie ryzyka zagrożonego przemocą ze strony osób z nimi zamieszkujących. Funkcjonariusze przybliżyli zebranym algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia symptomów przemocy w rodzinie, wskazując, że zgodnie z ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przedstawiciele służby zdrowia są uprawnieni do inicjowania procedury „Niebieska Karta”.

(KPP w Wysokiem Mazowieckiem)