piątek, 05 styczeń 2018 19:03

Wysokie Mazowieckie. Wspólnie na rzecz „Bezpiecznych Ferii 2018”

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych to temat przewodni spotkania wysokomazowieckich policjantów oraz przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wysokiem Mazowieckiem.

Dzisiaj w wysokomazowieckiej komendzie Policji odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wysokiem Mazowieckiem. Jego celem było wspólne ustalenie działań prewencyjnych, mających na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2018. Szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie bezpieczeństwa tym dzieciom, które z różnych przyczyn nie będą korzystać z zorganizowanych form zimowego wypoczynku i pozostaną w miejscu swojego zamieszkania.

(KPP w Wysokiem Mazowieckiem)