środa, 13 grudzień 2017 20:02

Nowe targowiska powstaną w gminach Wysokie Mazowieckie, Szepietowo i Sokoły

rolteks112018

Nowe targowiska powstaną w gminach Wysokie Mazowieckie, Szepietowo i Sokoły foto: UMWP

Ponad 12 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 trafi do czternastu podlaskich gmin na budowę i rozbudowę lokalnych targowisk i Centrów Produktu Regionalnego. Nowe obiekty powstaną m.in. w Szepietowie, Jabłonce Kościelnej i Sokołach.

W środę, 13 grudnia Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Stefan Krajewski podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji z przedstawicielami samorządów, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane. Dzięki tym pieniądzom powstanie w województwie dziewięć nowych, a przebudowanych zostanie pięć, istniejących już targowisk.

Nowe targowiska powstaną m.in. w Szepietowie, Jabłonce Kościelnej i Sokołach.

Umowy, które podpisujemy, dotyczą budowy i przebudowy targowisk, ale też tworzenia Centrów Promocji Produktów Regionalnych, co z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości wśród rolników jest bardzo istotne - mówił marszałek Jerzy Leszczyński.

Jerzy Leszczyński przypomniał, że w poprzedniej perspektywie finansowej z dotacji PROW na targowiska skorzystało osiem gmin, w tym roku jest ich prawie dwukrotnie więcej
- To świadczy o tym, że samorządy angażują się w działania propagujące sprzedaż bezpośrednią wśród rolników i przetwórców, a tym samym promują nasz lokalny produkt: ekologiczny i zdrowy – podkreślał marszałek.

O możliwościach jakie daje ustawa o sprzedaży bezpośredniej i rolniczym handlu detalicznym przypomniał Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski. Podkreślał, że nowo powstałe inwestycje mogą zwiększyć zainteresowanie handlem bezpośrednim wśród rolników.
- Zależy nam na tym, aby nie były to inwestycje, które powstaną i na tym koniec, ale żeby to były miejsca, gdzie będzie promowany produkt tradycyjny i lokalny. Ważne, aby wykorzystać te możliwości, które daje ustawa, żeby to się zadziało w naszym województwie.

Przypomnijmy, że w ramach rolniczego handlu detalicznego rolnicy, ale również np. działkowcy mogą sprzedawać wytworzone przez siebie produkty żywnościowe bezpośrednio konsumentowi końcowemu. Żywność wytworzona musi pochodzić w całości lub w części z jego upraw, hodowli lub chowu.

Stefan Krajewski zwrócił też uwagę, że warto postarać się o wyłączenie z zakazu handlu w niedzielę sprzedaży bezpośredniej produktu lokalnego:
- Targowiska, kiermasze, jarmarki są m.in. po to, aby mieszkańcy miasta odwiedzający w niedzielę wieś, mogli zaopatrzyć się w regionalne produkty.

Konkurs trwał od 22 maja do 14 lipca br. Wpłynęło 15 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę ponad 21 mln zł. Kwota limitu przewidziana dla województwa podlaskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. na ten typ operacji wynosi 3 410 550,00 euro, tj. ok. 14,3 mln zł. Pozytywnie zweryfikowano 14 wniosków (jeden wnioskodawca wycofał wniosek) na łączną kwotę 12 377 133,00 PLN.

Inwestycje powinny zakończyć się w ciągu dwóch lat.

Gmina Szepietowo otrzyma 999 973 zł na operację „Urządzenie targowiska miejskiego w Szepietowie Mój Rynek", Gmina Wysokie Mazowieckie otrzyma 671 003 zł na operację „Budowa targowiska w miejscowości Jabłonka Kościelna”, natomiast Gmina Sokoły otrzyma 998 894 zł na operację pt. „Budowa gminnego targowiska Mój rynek w Sokołach”.

(foto/info: UMWP, wrotaodlasia.pl)