wtorek, 12 grudzień 2017 18:56

Wysokie Mazowieckie i Nowe Piekuty. Przedszkola otrzymają wsparcie z RPOWP

Taką decyzję na dzisiejszym posiedzeniu podjął Zarząd Województwa Podlaskiego i zatwierdził do dofinansowania 28 projektów zgłoszonych w ramach konkursu na edukację przedszkolną. Wśród nich znalazły się placówki z Wysokiego Mazowieckiego i Nowych Piekut.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na utworzenie nowych miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-4-letnich oraz dostosowanie ich do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, a także m.in. na wydłużenie czasu pracy placówek, realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, kształtowanie u najmłodszych takich kompetencji, jak np. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych czy informatycznych. Z kolei nauczyciele wychowania przedszkolnego będą mogli podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Wsparcie otrzymają przedszkola samorządowe oraz prywatne znajdujące się w gminach: Siemiatycze, Suwałki, Sokółka, Jeleniewo, Juchnowiec Kościelny, Zbójna, Zambrów, Augustów, Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Łomża, Supraśl oraz Białystok.

Wartość wszystkich projektów to 11,8 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi prawie 10 mln zł.

(UMWP)