sobota, 24 listopad 2018 16:43

XII Powiatowy Konkurs „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” [foto]

XII Powiatowy Konkurs „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” [foto] foto: KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

22 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie odbył się XII Powiatowy Konkurs „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”.

Celem konkursu było nabycie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a dzięki temu pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka.

Organizatorzy XII Powiatowego Konkursu „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”:

 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Oddział Ratunkowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

W konkursie wzięło udział 6 trzyosobowych zespołów ze szkół podstawowych powiatu wysokomazowieckiego. Rywalizacji podjęły się szkoły z: Ciechanowca, Czyżewa, Klukowa, Kulesz Kościelnych, Rosochatego Kościelnego i Szepietowa. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną uczestnicy pisali indywidualnie. Średnia punktów zdobyta przez drużynę była jej wynikiem z testu. Zadania w części praktycznej wykonywane były przez całą drużynę. W sumie z obu części można było uzyskać 51 punktów.

Część teoretyczną i praktyczną konkursu opracowała oraz oceniała komisja w składzie: st. bryg. Tomasz Sieńczuk – z-ca komendanta powiatowego PSP, opiekun konkursu, przewodniczący Komisji, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, mł. asp. Marcin Stachurski – ratownik medyczny, st. sekc. Daniel Brzozowski – ratownik medyczny, (przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem), Marcin Załuska – ratownik medyczny, Paweł Dworakowski – ratownik medyczny (przedstawiciele Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem).

Zwycięskie drużyny XII edycji Konkursu:

 • I miejsce – SP Kulesze Kościelne
 • II miejsce – SP Ciechanowiec
 • III miejsce – SP Klukowo

Widowiskowe oraz budzące wiele emocji zmagania konkursowe odbywały się w obecności kibicujących uczniów, opiekunów drużyn i zaproszonych gości. Wszyscy reprezentanci 3 zwycięskich zespołów otrzymały nagrody w postaci kart prezentowych uprawniających do dokonania zakupów w salonach sieci Empik. Realizując założenia kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, Weronika Jaźwińska ze Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem oraz Bartosz Wnorowski ze Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych zostali uhonorowani nagrodami specjalnymi (czujniki tlenku węgla) przez Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Andrzeja Koca, za uzyskanie najlepszych wyników w teście, w którym znalazły się pytania dotyczące udzielania pierwszej pomocy ofiarom pożarów. Młodzieży przekazano także kolorowe ulotki związane z kampanią. Jak co roku, co stało się już tradycją, komendant wręczył także nagrodę pocieszenia – pluszowego strażaka wiewiórkę, dla drużyny, której najgorzej powiodło się w tegorocznym konkursie. Startującym szkołom przybyli goście honorowi wręczyli pamiątkowe statuetki, a wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, sędziowskiej Komisji oraz zaproszonym gościom przekazano pamiątkowe znaczki.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu, nagrody dla uczestników oraz poczęstunek zostały ufundowane przez:

 • Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie,
 • Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Firmę Mlek – Mar Marta Krajewska w Szepietowie,
 • Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komendę Powiatową PSP w Wysokiem Mazowieckiem

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania:

 • dyrekcji i kadrze pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, bez których zaangażowania nie byłoby możliwe rozegranie kolejnej już, XI edycji konkursu,
 • młodzieży za poświęcenie, wzorowe przygotowanie i udział w konkursie,
 • opiekunom za przygotowanie młodzieży do konkursu,
 • sponsorom za ufundowanie nagród oraz poczęstunku dla uczestników.

Opracował: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, KP PSP Wysokie Mazowieckie
Zdjęcia: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, Krzysztof Niemyjski