wtorek, 08 maj 2018 07:40

Dąbrówka Kościelna. Odsłonięcie odrestaurowanego Pomnika Orła Białego [wideo/foto]

rolteks112018

Uroczystości związane z odsłonięciem i poświęceniem odrestaurowanego Pomnika Orła Białego „Bojownikom Niepodległości Peowiacy” odbyły się w ubiegłą niedzielę w Dąbrówce Kościelnej.

Niezwykle ważne wydarzenie w życiu lokalnej społeczności miało miejsce 6 maja 2018r. w Dąbrówce Kościelnej. Po gruntownym remoncie ponownie osłonięto Pomnik Orła Białego „Bojownikom Niepodległości Peowiacy”.

Uroczystości zainaugurował spektakl patriotyczny w wykonaniu uczniów Szkół Podstawowych z gminy Szepietowo, po którym odbyła się Msza Św. w intencji Poległych w Obronie Ojczyzny. Następnie uczestnicy, przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej GOK z Szepietowa, przeszli na plac pod Pomnikiem Orła Białego „Bojownikom Niepodległości Peowiacy”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Komendant Główny POW ppłk POW Piotr Augustynowicz oraz Burmistrz Szepietowa Robert Lucjan Wyszyński. W dalszej części uroczystości odczytano apel pamięci, zaproszone delegacje złożyły znicze i wieńce oraz wysłuchano okolicznościowych wystąpień lokalnych władz i zaproszonych gości.

Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej  znajdujący się w Dąbrówce Kościelnej po raz pierwszy odsłonięty został 30 sierpnia 1936 roku. Inicjatorem uroczystości był m.in. Bolesław Sztyler – zastępca komendanta POW w Wysokiem Mazowieckiem, a w latach 1920-1935 naczelnik OSP w Wysokiem Mazowieckiem. Na kolumnie z orłem zrywającym się do lotu znajduje się napis "Bojownikom Niepodległości Peowiacy, 1914-1918-1920".

Jak czytamy na pamiątkowej tablicy informacyjnej, umieszczonej przy pomniku:
Pomnik ku czci Bojowników Niepodległości 1914-1918-1920 w Dąbrówce Kościelnej został odsłonięty 30 sierpnia 1936 roku. Jego fundatorem była „brać peowiacka na czele ze swoim komendantem – bohaterem z 1920 r., inwalidą kpt. Białym”. Pomnik „ufundowali tym kolegom, co w ciemnych mogiłach śpią, tym bezimiennym, nieznanym, nagrodzonym krzyżami brzozowemi, co niepodległą Ojczyznę wam wywalczyli, ufundowali im pomnik ku chwale poległych. W uroczystości wzięli wówczas udział przedstawiciele organizacji współpracujących z POW, m.in. Związku Rezerwistów, Związku Strzeleckiego, Ochotniczej Straży Pożarnej i oddział Krakusów pod dowództwem por. Wasilewskiego. Na uroczystość przybył również Starosta Wysokomazowiecki dr J. Świątkiewicz. „ Nabożeństwo odprawił i w bardzo serdecznych słowach przemówił z ambony, czcząc pamięć poległych peowiaków, ks. proboszcz Ostrowski.
Po odsłonięciu pomnika przez pana starostę – dr J. Świątkiewicza – okolicznościowe przemówienia nacechowane czcią i miłością dla poległych wygłosili: starosta dr Świątkiewicz, ks. Ostrowski i peowiak Smialkowski.
Trzykrotnie okrzyki na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Pana Prezydenta i Naczelnego Wodza podchwycili gromko ustawiona w karnych szeregach organizacja na czele z gospodarzami uroczystości – peowiakami.
Na zakończenie uroczystości odbyła się wspólna fotografia braci peowiackiej w otoczeniu pana Starosty i komendanta kpt. Białego.
Niecodzienna ta uroczystość pozostawiła trwałą pamiątkę dla poległych bohaterów i pozostawiła wdzięczność społeczeństwa dla peowiaków B. Sztylera i St. Mystkowskiego, jako organizatora tak imponującego wyczynu.”
Pomnik POW szczęśliwie przetrwał lata II wojny światowej i okupacji. W 2017 r. został odnowiony staraniem Burmistrza Szepietowa Pana Roberta Wyszyńskiego, a w 2018r. - w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę – ponownie odsłonięty.

Wideo jest zapisem transmisji na żywo z naszego fanpage (www.facebook.com/wysmaz)