piątek, 14 wrzesień 2018 16:47

Zaproszenie na obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz uczczenie pamięci Stefanii Karpowicz

Wójt Gminy Sokoły oraz Przewodniczący Gminy Sokoły zapraszają na Obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości oraz uczczenie pamięci Stefanii Karpowicz – lokalnej bohaterki i patriotki, założycielki Szkoły Rolniczej w Krzyżewie, które odbędą się w niedzielę, 23 września. Uroczystość została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Podlaskiego.

Program:

 • 9:00 Msza Św. w Bazylice Mniejszej w Sokołach w intencji Stefanii Karpowicz w roku 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
  • Otwarcie i wyświęcenie placu po renowacji w ramach inwestycji „Zagospodarowanie Centrum Sokół”
 • 10:00 Uroczysta Sesja Rady Gminy Sokoły
  CKB w Sokołach
 • 10:30 Prelekcja na temat życia i dokonań Stefanii Karpowicz
  CKB w Sokołach
 • 11:30 Koncert patriotyczny
  CKB w Sokołach
 • Uroczyste odsłonięcie tablic: Rondo im. Stefanii Karpowicz
 • 12:30 Wystawa poświęcona Stefanii Karpowicz
  Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie

Stefania Karolina Karpowiczówna urodziła się w Wilnie, jako najstarsza spośród trzech córek Bronisławy z Jasiewiczów i Michała Karpowicza (sędzia pokoju, pochowany w Białymstoku). Dzieciństwo spędziła w należącym do ojca majątku Janowicze koło Zabłudowa. Po ukończeniu prestiżowej pensji Jadwigi Sikorskiej w Warszawie, podjęła jako jedna z nielicznych kobiet końca XIX wieku studia humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednocześnie odbywała kurs malarstwa w szkole sztuk pięknych ToliCertowicz, który ukończyła ze srebrnym medalem. Dalsze kształcenie artystyczne miała odbywać w Paryżu, ale zdanie zmieniła po wysłuchaniu odczytu T.T. Jeża, który zgodnie z ideałami pozytywizmu, zachęcał młodych Polaków do podjęcia pracy społecznej. Po zainwestowaniu pieniędzy ze sprzedaży lasu Zatopolany, Stefania podjęła się budowy i organizacji szkoły rolniczej w Krzyżewie na wzór placówek edukacji rolniczej działających w Szwecji i Danii, gdzie wcześniej odbyła wraz z matką podróż.

Pani Bronisława nie doczekała otwarcia placówki, zmarła niedługo przed ukończeniem budowy (pochowana w Waniewie). Szkoła w Krzyżewie, mimo że prywatna, została przekazana pod nadzór Centralnego Towarzystwa Rolniczego. Stefania podjęła pracę edukacyjną, ucząc ogrodnictwa, literatury (często poza ówczesną cenzurą), języka francuskiego, a także kultury towarzyskiej i właściwych manier. Jako opiekunka młodzieży i nauczycielka poświęciła „swojej” szkole całe życie, nawet po odejściu na emeryturę nie traciła z nią kontaktu, żywo interesując się zarówno uczniami, jak i życiem lokalnej społeczności.

Jako przedstawicielka inteligencji, Stefania Karpowiczówna aktywnie działała w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, radzie opiekuńczej szkół ludowych i ochronek, propagowała zakładanie kół gospodyń wiejskich, a okolicznej ludności służyła radą i pomocą. W roku 1931 i 1937 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Po przymusowym opuszczeniu dworku z nakazu władz sowieckich (1941 r.), zamieszkiwała w Jabłonowie i Ziemakach u swoich absolwentów i byłych pracowników szkoły.

Zmarła w Ziemakach 07.01 1974 r. W pogrzebie wzięła udział nie tylko szkolna społeczność, ale cała okoliczna ludność. Sytuacja polityczna sprawiła, że na pogrzebie zabrakło ówczesnych przedstawicieli władz oświatowych.