piątek, 01 grudzień 2017 19:53

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gala Agrobiznesu RP 2017

29 listopada br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się Gala Finałowa dwudziestej siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiebiorca RP 2017. Konkurs ma na celu uhonorowanie przedsiębiorstw wyróżniających się na wielu płaszczyznach, w tym w edukacyjnej, etycznej, biznesowej i społecznej. Kandydatów do tytułów rekomendują parlamentarzyści, przedstawiciele administracji państwowej, świata nauki, organizacje i związki branżowe. Kandydaci muszą posiadać duże doświadczenie w agrobiznesie i mieć wyjątkowe predyspozycje do sprawnego zarządzania reprezentowanym przedsiębiorstwem posiadającym silną pozycję rynkową.

W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się Grażyna i Andrzej Remisiewicz, Właściciele firmy TRANS-ROL zlokalizowanej w miejscowości Kruszewo-Wypychy (gmina Sokoły). W uznaniu za swoje osiągnięcia otrzymali z rąk Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Minister Haliny Szymańskiej – Szefa Kancelarii Prezydenta RP zaszczytny tytuł Wzorowego Agroprzedsiebiorcy RP 2017, którego symbolem są szable oficerskie.

Właściciele firmy TRANS-ROL, tradycyjnie już, zorganizowali wyjazd grupy 60 podlaskich producentów rolnych na ww. wydarzenie, jak również na poprzedzające je spotkanie z Jackiem Boguckim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dyskutowano o proponowanych zmianach w działaniach Programu, a także o najbliższych naborach wniosków i trudnościach z tym związanych. Omówiono sytuację na głównych rynkach rolnych, przede wszystkim mleka i wieprzowiny. „Siłą województwa podlaskiego jest rolnictwo, dlatego też rozmowy z przedstawicielami tego regionu są bardzo ważne. Ich opinie  o działaniach podejmowanych przez resort mogą być wsparciem przy wyznaczaniu kierunków dalszych działań” – powiedział po spotkaniu wiceminister Jacek Bogucki.

Uczestnicy mieli także możliwość wzięcia udziału w VII Konfrontacjach „Drogi do AgroSukcesu” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Konfrontacje są to spotkania na poszczególnych wydziałach uczelni podczas których wybitni reprezentanci polskiego rolnictwa i agrobiznesu opowiadają o swojej, często niełatwej, drodze do sukcesu w branży rolniczej i odpowiadają na pytania uczestników.

(informacja prasowa Trans-Rol)