wtorek, 23 styczeń 2018 19:43

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty

Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty.

Stanowisko pracy:

 • Stanowisko: młodszy referent
 • Wymiar czasu pracy: cały etat

Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 1. pomoc w obsłudze informatycznej na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy,
 2. usuwanie wszelkich usterek związanych z pracą komputerów oraz sprzętem informatycznym,
 3. pomoc w prowadzeniu ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
 4. dokonywanie znakowania sprzętu informatycznego będącego na wyposażeniu urzędu,
 5. promocja Gminy,
 6. administrowanie oraz redagowanie strony www oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
 7. pełnienie funkcji administratora systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
 8. wdrażanie usług elektronicznych świadczonych przez Urząd,
 9. sporządzanie raportów, dokumentacji strategicznej i technicznej oraz ankiet związanych z teleinformatycznymi aspektami działania urzędu
 10. prowadzenie spraw związanych z wyborem firm na dostarczenie sprzętu i oprogramowania oraz jego serwisowaniem,
 11. obsługa teleinformatyczna wyborów do Sejmu i Senatu RP Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, organów jednostek samorządu terytorialnego, wójta,
 12. pomoc administracyjna

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 29 stycznia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Pani Ewa Pruszyńska – Sekretarz Gminy tel. 86 4761 520 wew. 13.

Więcej informacji pod adresem:

http://ugpiekuty.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=116236

oraz

http://www.nowepiekuty.pl/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-urzedzie-gminy-nowe-piekuty-2/

Wójt Gminy
Marek Kaczyński