piątek, 24 marzec 2017 19:19

Policyjny „Dzień Wagarowicza” w Kobylinie-Borzymach

W „Dniu Wagarowicza” wysokomazowieccy policjanci przeprowadzili konkursy profilaktyczne wśród uczniów w Zespole Szkól w Kobylinie-Borzymach.

We wtorek wysokomazowieccy policjanci „Dzień Wagarowicza” spędzali z uczniami w Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach. Pod hasłem „Prawo obowiązuje także ucznia” przeprowadzony został konkurs profilaktyczny. Klasa szósta szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne miały za zadanie wykonać plakat związany z zagrożeniami wynikającymi z uzależnienia od alkoholu, narkotyków, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych. Następną konkurencją było przedstawienie hasła, związanego z alternatywnym spędzaniem wolnego czasu i przedstawić je w formie inscenizacji. Wystąpienia młodzieży oceniała powołana komisja w skład, której weszli przedstawiciele Policji i przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie-Borzymach. Dwie wyróżnione klasy w nagrodę otrzymały bezpłatny wyjazd na basen.
Tego samego dnia rozstrzygnięty też został konkurs plastyczny „Uzależnieniom mówimy NIE”. Po ocenie prac konkursowych wytypowano najlepsze w trzech kategoriach wiekowych. Ogółem wyróżniono prace 9 uczniów, którym wręczono dyplomy i nagrody zakupione przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie-Borzymach.

Przeprowadzone zajęcia były dla uczniów okazją do zdobycia profesjonalnej wiedzy, dyskusji oraz uzyskania ewentualnej porady z tematyki praw i obowiązków ucznia. Dla niektórych zajęcia te były również okazją do refleksji nad swoim zachowaniem w szkole i wypełnianiem obowiązków uczniowskich.

(KPP w Wysokiem Mazowieckiem)