piątek, 05 październik 2018 18:45

Ewakuacja w Szkole Podstawowej w Kuczynie [foto]

Ewakuacja w Szkole Podstawowej w Kuczynie [foto] foto: OSP Kuczyn

W czwartek, 4 października w Szkole Podstawowej w Kuczynie odbyły się ćwiczenia mające na celu praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru na parterze w kuchni. Konieczne było ogłoszenie alarmu i ewakuacja uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Pozorowane działania gaśnicze prowadził zastęp GBA z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp GBA z OSP KSRG Kuczyn.

Ćwiczenia połączono z ogólnopolską akcją "Kręci mnie bezpieczeństwo", w czasie której funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem omówili zasady bezpiecznych zachowań oraz pokazali, jak praktycznie działać w sytuacji zagrożenia i udzielać pomocy przedlekarskiej.

(OSP Kuczyn)