poniedziałek, 18 grudzień 2017 18:44

Klukowo. Konkurs "Razem przeciwdziałamy współczesnym uzależnieniom"

W Klukowie odbyło się podsumowanie konkurs pod hasłem „Razem przeciwdziałamy współczesnym uzależnieniom”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie dzieciom problematyki przeciwdziałania uzależnieniom oraz poszanowania i przestrzegania przepisów prawa.

W miniony piątek, w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie, odbyło się podsumowanie konkurs plastycznego i literackiego pod hasłem „Razem przeciwdziałamy współczesnym uzależnieniom”. Profilaktyczne przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez wysokomazowieckich policjantów we współpracy z Gminny Ośrodkiem Kultury w Klukowie i Urzędem Gminy w Klukowie. Głównym celem projektu było przybliżenie dzieciom i młodzieży problematyki przeciwdziałania uzależnieniom oraz poszanowania i przestrzegania przepisów prawa. Uczniowie szkół podstawowych z gminy Klukowo przygotowali prace plastyczne oraz utwory literackie związane tematycznie z konkursem. Wyróżnione prace zostały umieszczone w kalendarzu profilaktycznym na 2018 rok, a twórcy otrzymali nagrody i upominki, zakupione przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Gminy w Klukowie. W wydanym kalendarzu profilaktycznym umieszczono wykaz instytucji i organizacji wspierających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.

(KPP w Wysokiem Mazowieckiem)