czwartek, 04 kwiecień 2019 20:08

Wieczór autorski z Robertem Radzikiem w Muzeum Ziemi Czyżewskiej [foto]

Sokołowscy
Wieczór autorski z Robertem Radzikiem w Muzeum Ziemi Czyżewskiej [foto] foto: Muzeum Ziemi Czyżewskiej

Dnia 30 marca 2019r. w Muzeum Ziemi Czyżewskiej o godzinie 17.00 rozpoczął się wieczór autorski z pisarzem Panem Robertem Radzikiem. Wszyscy zebrani w sali głównej z dużą uwagą wysłuchali wykładu gościa specjalnego z Warszawy.

Podczas swojej prelekcji autor książek o Żołnierzach Niezłomnych poruszył wiele wątków, zwłaszcza jeżeli chodzi o odkłamywanie historii oraz przybliżył dogłębnie działalność podziemia niepodległościowego w latach 1945- 1956. Nawet po zakończeniu II wojny światowej akcje zbrojne żołnierzy organizacji Narodowego Zjednoczenia Wojskowego miały miejsce w Czyżewie i okolicach. Posterunek Milicji Obywatelskiej w Czyżewie.

Kolejnym tematem prelekcji było przypomnienie nazwisk Żołnierzy Wyklętych z naszych terenów, nie pomijając jednocześnie bolesnego faktu podszywania się pod walkę niepodległościową ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z Żołnierzami Niezłomnymi.

Po zakończeniu prelekcji przyszedł czas na nabycie książek Pana Roberta Radzika wraz z osobistym podpisem autora. Owocami pracy pisarza badającego od lat dziewięćdziesiątych XX wieku historię podziemia niepodległościowego są m.in. „Z otchłani niepamięci”, „Wnutriennicy, czyli cena zdrady”. Natomiast w drugiej połowie 2019r. ukaże się książka przybliżająca postać Komendanta Powiatu krypt. „ Mazur” (Wysokie Mazowieckie) NZW por. Tadeusza Narkiewicza ps.”Ciemny”. Dziękujemy serdecznie za spotkanie Panu Robertowi Radzikowi, dzięki temu dogłębniej poznaliśmy historię naszej małej ojczyzny oraz tragiczne losy walczących o jej niepodległy byt Żołnierzy Niezłomnych.

Przemysław Wasilewski