czwartek, 21 marzec 2019 09:31

Zakończyły się wybory sołtysów w gminie Czyżew [foto]

Zakończyły się wybory sołtysów w gminie Czyżew [foto] foto: UM w Czyżewie

Zakończyły się ostatnie zebrania wiejskie, na których wybrano nowych sołtysów i nowe Rady Sołeckie na kadencję 2019 -2024. W dziesięciu na czterdzieści sześć sołectw, funkcję sołtysa mieszkańcy powierzyli nowym osobom. W pozostałych sołectwach funkcję sołtysa pełnić będą te same osoby, co w poprzedniej kadencji.

 • 1. Wybory do rad sołeckich na terenie Gminy Czyżew zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 23 stycznia 2019r. oraz zarządzenia Nr 33/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 11 lutego 2019r. w okresie czasu od dnia 18 lutego do dnia 05 marca 2019r. we wszystkich 46 sołectwach.

 • 2. Najwyższa frekwencja na zebraniach wiejskich miała miejsce w sołectwie :

  Dmochy Rodzonki – 36 osób na 85 uprawnionych – 42%
  Dąbrowa Cherubiny – 37 osób na 94 uprawnionych – 39%
  Czyżew Siedliska – 34 osoby na 90 uprawnionych – 38%
  Kaczyn Herbasy – 26 osób na 81 uprawnionych – 32%

 • 3. Najniższa frekwencja miała miejsce w sołectwach:

  Brulino Koski i Piwki - 13 osób na 125 uprawnionych - 10%
  Ołdaki Magna Brok – 8 osób na 80 uprawnionych – 10%
  Krzeczkowo Mianowskie – 13 osób na 123uprawnionych – 11%

 • 4. Największa liczba kandydatów na sołtysa została zgłoszona w sołectwach:

  3 kandydatów: Dmochy Rodzonki
  2 kandydatów: Siennica Pietrasze, Dąbrowa Cherubiny, Czyżew Sutki,
  Rosochate Kościelne, Zalesie Stefanowo, Kaczyn Stary, Ołdaki Magna Brok,
  W pozostałych sołectwach zgłoszono tylko po 1 kandydacie.

 • 5. Spośród wybranych nowych sołtysów funkcje sołtysa będzie sprawować po raz pierwszy

  10 osób:
  Godlewska Dorota – Krzeczkowo Stare Bieńki,
  Tymińska Agnieszka – Czyżew Siedliska,
  Ślepowrońska Marzanna – Czyżew Sutki,
  Piórkowska Marta – Dmochy Rodzonki,
  Dmochowski Adam – Dmochy Wypychy,
  Krystosiak Wiesław – Stokowo Bućki,
  Kaczyński Wojciech – Kaczyn Stary,
  Dmochowski Mateusz – Siennica Pietrasze,
  Kowalewski Wiesław – Zalesie Stare,
  Kutyłowska Agnieszka – Dąbrowa Nowa Wieś.
 • 6. Wśród wybranych sołtysów jest 10 kobiet i 36 mężczyzn.

 • 7. Osoby najdłużej sprawujące funkcje sołtysa to: Zdzisław Podbielski i Henryk Piętka.

 • 8. Najstarszy wiekiem sołtys to Pan Stanisław Kamianowski.

 • 9. Najmłodszy wiekiem sołtys to Pan Mateusz Dmochowski.


Lista sołtysów:

 • 1. Dmochowski Tadeusz, Brulino Piwki, Brulino Koski

 • 2. Walczuk Tomasz, Krzeczkowo Nowe Bieńki

 • 3. Godlewska Dorota, Krzeczkowo Stare Bieńki

 • 4. Kuczewski Franciszek, Czyżew Chrapki

 • 5. Bartela Agnieszka, Czyżew Ruś Kolonia

 • 6. Góralczyk Dariusz, Czyżew Ruś Wieś

 • 7. Tymińska Agnieszka, Czyżew Siedliska

 • 8. Marzanna Ślepowrońska, Czyżew Sutki

 • 9. Włostowski Mirosław, Dąbrowa Cherubiny

 • 10. Mościcki Andrzej, Dąbrowa Kity

 • 11. Dąbrowski Adrian, Dąbrowa Michałki

 • 12. Kutyłowska Agnieszka , Dąbrowa Nowa Wieś

 • 13.  Sienicki Sławomir, Dąbrowa Szatanki

 • 14. Biały Zbigniew, Dąbrowa Wielka

 • 15. Tomczuk Stanisław, Dmochy Glinki

 • 16. Malinowski Bogdan, Dmochy Mrozy

 • 17. Piórkowska Marta, Dmochy Rodzonki

 • 18. Dmochowski Grzegorz, Dmochy Wochy

 • 19. Dmochowski Adam, Dmochy Wypychy

 • 20. Pawełczuk Anna, Godlewo Kolonia

 • 21. Kossykowski Jan, Godlewo Piętaki

 • 22. Krystosiak Wiesław, Jaźwiny Koczoty

 • 23. Szepietowski Sławomir, Kaczyn Herbasy

 • 24. Kaczyński Wojciech, Kaczyn Stary

 • 25. Zawistowska Barbara, Krzeczkowo Gromadzyn

 • 26. Podbielski Zdzisław, Krzeczkowo Mianowskie

 • 27. Drewnowski Józef, Krzeczkowo Szepielaki

 • 28. Leśniewski Jerzy, Michałowo Wielkie

 • 29. Murawska Alicja, Ołdaki Magna Brok

 • 30. Kamianowski Stanisław, Rosochate Kościelne

 • 31. Jaźwiński Zenon, Rosochate Nartołty

 • 32. Jaźwiński Marek, Siennica Klawy

 • 33. Godlewski Zdzisław, Siennica Lipusy

 • 34. Dmochowski Mateusz, Siennica Pietrasze

 • 35. Bogucki Józef, Sienica Puziki

 • 36. Gnatowski Andrzej, Siennica Szymanki

 • 37. Truszkowski Piotr, Siennica Święchy

 • 38. Kossykowski Stanisław, Stokowo Szerszenie

 • 39. Piętka Henryk, Szulborze Kozy

 • 40. Kalinowska Marzena, Święck Strumiany
 • 41. Kowalewski Wiesław, Zalesie Stare

 • 42. Kaczyński Tadeusz, Zalesie Stefanowo

 • 43. Zaręba Jerzy, Zaręby Bindugi

 • 44. Rawa Leonard, Zaręby Góry Leśne

 • 45. Zaręba Krzysztof, Zaręby Skórki

 • 46. Saniewski Zbigniew, Zaręby Święchy

Serdecznie gratulujemy wszystkim sołtysom, zaufania wyborców i życzymy wytrwałości w dążeniu do realizacji zamierzonych planów.

Na Sesji Rady Miejskiej w dn. 15 marca 2019 roku, Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka i Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Sienicki podziękowali ustępującym sołtysom za wieloletnią pracę na rzecz swoich sołectw i ich mieszkańców, wręczając im pamiątkowe grawertony.

Podziękowania otrzymali:

 • 1. Kujawa Włodzimierz, Czyżew-Sutki, 1990-2019
 • 2. Kaczyński Stanisław, Kaczyn Stary, 1994-2019
 • 3. Kietliński Eugeniusz, Dmochy-Rodzonki, 1994-2019

 • 4. Sapiński Jan, Zalesie Stare, 1999-2019

 • 5. Wróblewski Sławomir, Czyżew-Siedliska, 1999-2019

 • 6. Godlewski Stanisław, Siennica-Pietrasze, 2003-2019

 • 7. Bogucki Stanisław, Jaźwiny-Koczoty, 2007-2019

 • 8. Gnatowski Stanisław, Dmochy-Wypychy, 2007-2019

 • 9. Popławska Maryla, Krzeczkowo-Stare Bieńki, 2011-2019

 • 10. Kutyłowski Jarosław, Dąbrowa-Nowa Wieś, 2012-2019

foto/info: UM w Czyżewie