poniedziałek, 07 styczeń 2019 11:53

Czyżew. W nowy rok z nowymi inwestycjami. Przebudowa Dużego i Małego Rynku

Czyżew. W nowy rok z nowymi inwestycjami. Przebudowa Dużego i Małego Rynku foto: UM w Czyzewie

W dniu 27 grudnia 2018 r. Burmistrz Anna Bogucka podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum Czyżewa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Szacowana wartość inwestycji to 3.825.000,00 zł z czego wnioskowane dofinansowanie to kwota 1.197.794,42 zł.

W ramach zadania planowana jest przebudowa Dużego i Małego Rynku „Centrum Czyżewa” polegająca na zmianie nawierzchni placów, chodników i dróg dojazdowych na płyty granitowe wraz wymianą oświetlenia i montażem małej architektury tj. kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz tablice ekspozycyjne.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej niezbędnej do wyłonienia wykonawcy robót a planowany termin rozpoczęcia prac przewidziano na okres wiosenno-letni. W związku z utrudnieniami w trakcie procesu budowlanego władze proszą wszystkich mieszkańców Czyżewa, a szczególnie zamieszkałych w obrębie Rynku, o cierpliwość i wyrozumiałość podczas prowadzonych robót budowlanych.

(UM w Czyżewie)