środa, 05 grudzień 2018 16:29

Sąd uznał skargę wyborczą kandydatki na radną Czyżewa

Sąd Okręgowy w Łomży po rozpatrzeniu protestu wyborczego stwierdził nieważność wyboru jednego z radnych do Rady Miejskiej w Czyżewie. Wydał postanowienie o ponownym przeliczeniu głosów w jednym z obwodów z uwzględnieniem dwóch, które komisja zakwalifikowała jako nieważne.

Protest przeciwko ważności wyborów wniosła jedna z kandydatek do Rady Miejskiej w Czyżewie, która w wyborach samorządowych przegrała jednym głosem. Skarżąca zarzuciła komisji niesłuszne zakwalifikowanie niektórych głosów jako nieważnych.

Sąd Okręgowy w Łomży po rozpoznaniu protestu, w swoim postanowieniu z 30 listopada uznał nieważność wyboru radnego do Rady Miejskiej w Czyżewie. Nakazał również ponowne przeliczenie głosów w jednym z obwodów z uwzględnieniem dwóch głosów jako ważnych, które komisja zakwalifikowała jako nieważne.

Jak informuje rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łomży: Sąd Okręgowy w Łomży postanowieniem z 30 listopada 2018 r. Sygn. I Ns 133/18 po rozpoznaniu protestu w trybie wyborczym postanowił stwierdził nieważność wyboru radnego do Rady Miejskiej w Czyżewie w obwodzie nr 4 Okręgu Wyborczego nr 15 w Czyżewie oraz wygaśnięcie mandatu radnego wybranego na skutek wyborów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r.  z tego okręgu wyborczego. Ponadto postanowił o  przeprowadzeniu  ponownie czynności wyborczych do Rady Miasta w Czyżewie przez Komisję Wyborczą ds. Ustalenia Wyników  Głosowania  w obwodzie nr 4 Okręgu Wyborczego nr 15 w Czyżewie poczynając od ponownego przeliczenia głosów przy uwzględnieniu jako głosów ważnych również dwóch głosów zakwalifikowanych jako nieważne w obwodzie nr 4 Okręgu Wyborczego nr 15 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czyżewie.