czwartek, 29 listopad 2018 19:27

Czyżew. 10 na 100, czyli dziesięć legend Powiatu Wysokomazowieckiego na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości [foto]

Czyżew. 10 na 100, czyli dziesięć legend Powiatu Wysokomazowieckiego na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości [foto] foto: GOK w Czyżewie

20 listopada 2018 r., w Muzeum Ziemi Czyżewskiej, Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej zorganizowało uroczyste podsumowanie projektu „10 na 100, czyli dziesięć legend Powiatu Wysokomazowieckiego na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości". Zadanie publiczne zostało dofinansowane przez Powiat Wysokomazowiecki. Honorowy patronat na projektem objęli Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka oraz Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.

Spotkanie rozpoczęła prezes stowarzyszenia Anna Kazimierczuk, która powitała licznie przybyłych gości. Przybyli m.in. Anna Bogucka - Burmistrza Czyżewa, Jerzy Pakieła - Radny Powiatu Wysokomazowieckiego, Witold Sienicki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Czyżewie, Bogdan Sienicki - Zastępca Koła NSZ w Czyżewie, Katarzyna Kazimierczuk- Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew, Monika Rogalewska - Dyrektor GOK-u w Nowych Piekutach, Dorota Mokrzewska - Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem, Agnieszka Idźkowska z Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, Anna Sienicka - Dyrektor SP w Czyżewie, Maria Krystosiak - Dyrektor Przedszkola w Czyżewie, Teresa Ksepka z Gminnej Biblioteki w Klukowie oraz nauczyciele ze szkół gminy Czyżew, jak też przedstawiciele instytucji oświaty i kultury z całego powiatu wysokomazowieckiego. Uczestnikami spotkania byli też bezpośredni beneficjenci projektu tj. osoby, które napisały teksty literackie, redagowały je, ich opiekunowie i instruktorzy oraz młodzi artyści, którzy ilustrowali prace. 

Burmistrz Anna Bogucka podziękowała Annie Kazimierczuk oraz całemu stowarzyszeniu za wspaniały projekt, który ubogacił życie kulturalne gminy i wpisał się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Pogratulowała szerokiego zasięgu inicjatywy oraz podziękowała gościom za przybycie do Muzeum Ziemi Czyżewskiej. 

Jako pierwsze zostały wręczone dyplomy i nagrody laureatom i uczestnikom konkursu literackiego oraz autorom ilustracji do tekstów. Następnie Zarząd SKZCz w składzie Iwona Sienicka, Agnieszka Ołdakowska i Anna Kazimierczuk, wręczył „podziękowania” wszystkim osobom, firmom i instytucjom zaangażowanym w projekt. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni do wspólnej pamiątkowej fotografii, po czym udali się słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów kl. III gimnazjum SP w Rosochatem i ich rodziców.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się w pomoc stowarzyszeniu przy realizacji projektu: ze SP w Rosochatem- dyr. Bogusława Kossakowska, Elżbieta Szulborska, Anna Zaborowska, Iwona Sienicka, Katarzyna Cybulska, Katarzyna Kaczyńska; z Gminnego Przedszkola w Czyżewie: dyr. Maria Krystosiak, Dorota Sienicka, Ewa Godlewska; z ZSOiZ w Czyżewie: dyr. Alicja Bańkowska, Aneta Piotrowska, Aneta Grądzka, ze SP w Dąbrowie Wielkiej: dyr. Lech Krajewski, Alicja Średnicka- Grodzka, Anna Granaszewska, Jarosław Kopczewski, ze SP w Czyżewie: dyr. Anna Sienicka, Anna Marciniak, Irena Uścińska, Aneta Zaremba; z Muzeum Ziemi Czyżewskiej: Aneta Tryniszewska i Przemysław Wasilewski; dyr. Agnieszka Kurzyna- Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach, Magdalena Saniewska z Urzędu Miejskiego w Czyżewie, Katarzyna Zdrodowska ze SP w Sokołach, Janusz Porycki, Karol Pieńkowski, Mirosław Reczko, Agnieszka Idźkowska z Urzędu Gminy Wys. Mazowieckie, Katarzyna Kazimierczuk- Kierownik BPGCz, Olga Tomaszewska z Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, Dorota Mokrzewska- Kierownik MBP w Wys. Mazowieckiem, Leszek Koliński- Dyrektor GOK-u w Klukowie, Monika Rogalewska- Dyrektor GOK-u w Nowych Piekutach, Hanna Czajkowska ze SP w Kobylinie Borzymach, Tygodnik Podlaski „Kontakty” (Maria Tocka). 

Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Kazimierczuk, Aneta Zaremba, Iwona Sienicka, Anna Kazimierczuk i Przemysław Wasilewski wyłoniła w "Powiatowym Konkursie Literackim" następujących laureatów: 

  • I miejsce- Zuzanna Zdrodowska- Gmina Sokoły (ilustracja: Nikola Oliwia Szejk) 
  • I miejsce- Luiza Maria Lubowicka- Miasto Wysokie Mazowieckie (ilustracja: Olga Filipczyńska) 
  • II miejsce- Zygmunt Stanisław Perkowski- Gmina Nowe Piekuty (ilustracja: Kalina Sienicka) 
  • III miejsce- Kazimierz Moczulski, red. Janusz Porycki- Gmina Ciechanowiec (ilustracja: Anna Kazimierczuk) 
  • III miejsce- Barbara Dorota Wojno- Gmina Wysokie Mazowieckie (ilustracja: Michał Zaborowski) 
  • Wyróżnienie- Michał Jabłonowski- Gmina Kobylin Borzymy (ilustracja: Izabela Choromańska) 

Pozostali uczestnicy konkursu: Elżbieta Szulborska- Gmina Czyżew (ilustracje: Natalia Gołaszewska, Wiktor Żanowski), Justyna Kulesza i Renata Choińska- Gmina Kulesze Kościelne (ilustracja: Klaudia Grzybowska), Leszek Koliński (wiersze Eugenii Siekierko)- Gmina Klukowo (ilustracje: Paulina Andrzejczyk, Klaudia Zawistowska, Dominika Zaremba), Anna Brulińska- Gmina Szepietowo (ilustracja: Natalia Jankowska). 

Organizatorzy dziękują serdecznie dobroczyńcom projektu za wsparcie, zrozumienie i życzliwość: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Urząd Miejski w Czyżewie- Burmistrz Anna Bogucka, Jerzy Pakieła- Radny Powiatu Wysokomazowieckiego, Witold Sienicki- Przewodniczący Rady Miejskiej w Czyżewie, Bogdan Sienicki- Zastępca Koła NSZ w Czyżewie, Hurtownia "Rolwit" w Czyżewie- Marta Gocłowska, Bank Spółdzielczy w Czyżewie- Prezes Krzysztof Grzywna, Elżbieta i Henryk Kazimierczuk z Bostonu (USA), Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie- Burmistrz Krzysztof Krajewski, Urząd Miejski w Ciechanowcu- Burmistrz Eugeniusz Święcki, Urząd Miejski w Szepietowie- Burmistrz Robert Wyszyński, Urząd Gminy Nowe Piekuty- Wójt Marek Kaczyński, Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie- Burmistrz Jarosław Siekierko, Andrzej Kulesza, LGD "Brama na Podlasie" - Prezes Katarzyna Śniecińska, Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie- Dyrektor Katarzyna Kostro, Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew- Kierownik Katarzyna Kazimierczuk, uczniowie kl. III gim. SP w Rosochatem Kościelnem oraz ich rodzice. 

Renata Kulesza - członek SKZCz, n-el przedszkola w Czyżewie
foto: GOK w Czyżewie