poniedziałek, 05 listopad 2018 19:54

Tydzień dla Niepodległej w Gminie Czyżew [program]

Burmistrz Czyżewa zaprasza na "Tydzień dla Niepodległej". W najbliższych dniach odbędą się w całej gminie liczne uroczystości i imprezy towarzyszące organizowane w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

6 listopada [wtorek]

 • „Słodki smak wolności” – wypiek 100 ciasteczek w barwach narodowych [ZSOiZ Czyżew]
 • Warsztaty plastyczne z udziałem rodziców (kokardy biało-czerwone, flagi i godło wykonane różnymi technikami plastycznymi) [Gminne Przedszkole Czyżew]
 • Projekcje filmów historycznych [SP Rosochate Kościelne], 06-08.11.
 • Lekcja historii w Muzeum Ziemi Czyżewskiej oraz odwiedzenie mogiły żołnierza we wsi Dmochy Wochy [SP Rosochate Kościelne]
 • Gazetki klasowe – okolicznościowe ,,100 rocznica Niepodległości Polski” [SP Dąbrowa Wielka]
 • godz. 10:00-16:00- „Wystawa broni białej i strzeleckiej dla Niepodległej” [Muzeum Ziemi Czyżewskiej]

7 listopada [środa]

 • Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej (kl. IV- VIII i Gimnazjum) [SP Czyżew]
 • Pokaz kulinarny: „Podlasie ziemniakiem stoi”, „Wieczornica pieśni patriotycznych” [ZSOiZ Czyżew]
 • Przemarsz uczniów klasy najmłodszej i najstarszej na parafialny cmentarz grzebalny w celu złożenia hołdu powstańcowi styczniowemu Franciszkowi Ksaweremu Dmochowskiemu [SP Rosochate Kościelne]
 • godz. 10:00-16:00- „Broń strzelecka z okresu I wojny światowej, dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej” [Muzeum Ziemi Czyżewskiej] 8 listopada [czwartek]
 • Uzupełnienie Kodeksu Przedszkolaka o Małego Patriotę [Gminne Przedszkole Czyżew]
 • Konkurs piosenki o tematyce patriotycznej [SP Dąbrowa Wielka]
 • Szkolny Konkurs Wiedzy – Polskie Drogi do Niepodległości [SP Czyżew]

9 listopada [piątek]

 • „Dzień dla Niepodległej” [ZSOiZ Czyżew]
  • godz. 8:15 – 10:45 - „Sztafeta Niepodległości”
  • godz. 11:11- „Rekord dla Niepodległej” - wspólne śpiewanie wszystkich zwrotek hymnu przez społeczność szkolną [SP Rosochate Kościelne]
 • Uroczysta akademia z okazji 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości [SP Dąbrowa Wielka]
 • Wydanie specjalne gazetki „Kleks” podsumowującej działania związane z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości [SP Dąbrowa Wielka]
 • 100 piątek na 100 lat Niepodległości [SP Rosochate Kościelne]
 • Koncert pieśni patriotycznych „Wolność dana i zadana” [SP Rosochate Kościelne]
 • godz. 11:11-„Rekord dla Niepodległej” - wspólne śpiewanie wszystkich zwrotek hymnu przez społeczność szkolną [ZSOiZ Czyżew]
 • godz. 10:00-16:00- „Wystawa dla Niepodległej- zbiory militariów- broń biała i inne” [Muzeum Ziemi Czyżewskiej]
 • Spotkanie „O Polsce mówimy, o Polsce śpiewamy” [Gminne Przedszkole Czyżew]
 • wspólne odśpiewanie hymnu polskiego
 • prezentacja multimedialna „Jestem Polką i Polakiem”
 • wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i recytacja wierszy o tematyce patriotycznej
 • wspólne wyrecytowanie wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”
 • odtańczenie tańca Krakowiaka
 • quiz wiedzy o Polsce „Gramy w biało-czerwone”
 • Spotkanie z pracownikiem służb mundurowych- żołnierzem Wojska Polskiego [Gminne Przedszkole Czyżew]

10 listopada [sobota]

 • Godz. 17:00 - koncert patriotyczny „Czyżew dla Niepodległej” w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej – I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z GOK w Czyżewie [Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie]

11 listopada [niedziela]

11.11.- Gminne Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

[Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie]

Program:

 • godz. 11:30- Sadzenie „Dębu Niepodległości” (Park Miejski w Czyżewie, ul. Zarzecze)
 • godz.12:00 - Msza Św. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Piotra i Pawła w Czyżewie
  • śpiewanie hymnu w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”
 • Przemarsz pod Pomnik Niepodległości i złożenie wieńców
 • Przemarsz do Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie
  • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie – nadanie imienia „100-lecia Odzyskania Niepodległości” Stadionowi Miejskiemu w Czyżewie
  • Wystąpienia okolicznościowe
 • Ogłoszenie wyników;
  • regionalnego konkursu plastycznego pn. „100 lat Niepodległej Polski-plakat ”
  • gminnego konkursu wiedzy historycznej pn. „Mieszkańcy Czyżewa i okolic w walce o Odzyskanie Niepodległości”
 • „Sto róż dla Niepodległej” część artystyczna w wykonaniu uczniów:
  • SP w Czyżewie, SP w Rosochatem Kościelnem, SP w Dąbrowie Wielkiej ,ZSOiZ w Czyżewie ,GP w Czyżewie oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z GOK w Czyżewie
 • WYSTAWA prac nagrodzonych z Regionalnego Konkursu Plastycznego pn.”100 lat Niepodległej Polski-plakat ”- GOK
  • Innowacja patriotyczna ”Każdy przedszkolak to mały Polak” realizowana w okresie X.2018- VI.2019

(Gminne Przedszkole w Czyżewie)

 • 15-16.11 - Regionalne Spotkania Teatralne „Polskie legendy, opowiadania, baśnie”