czwartek, 28 czerwiec 2018 18:18

Czynne kąpielisko w Czyżewie

rolteks112018

Czynne kąpielisko w Czyżewie foto: UM w Czyżewie

Gminie Czyżew udało się przejść pełną procedurę i utworzyć na sezon letni 2018 kąpielisko na miejscowym zalewie. Bardzo ważne, że woda spełnia wszystkie wymogi czystości i jest bezpieczna dla użytkowników. Kąpielisko czynne jest już od 15 czerwca do 15 września 2018 r.

Jak informuje Urząd Gminy w Czyzewie: - z uwagi na trudności w pozyskaniu ratowników wodnych strzeżone będzie tylko we wskazanych dniach i godzinach, w pozostałym czasie każdy kąpię się tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.  Będziemy starać się aby ratownicy byli (jednocześnie musi być dwóch) kiedy będzie sprzyjająca pogoda w godz. od 12:00 – 17:00 (na bieżąco harmonogram dostępny na stronie internetowej i tablicy przy zalewie). Na kąpielisku obowiązuje regulamin, z którego treścią każdy uczestnik winien się zapoznać i przestrzegać reguł w nim określonych (regulamin w załączeniu). Do dyspozycji osób chcących wypoczywać nad zalewem będą dostępne również inne urządzenia i infrastruktura taka jak: plaża, boisko do piłki plażowej, sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych czy sprzęt pływający (kajaki, rowery wodne).

Uwaga!

Na kąpielisku będą wyznaczone trzy strefy oznaczone linami i bojami w kolorach odpowiednio:

 • białym – brodzik dla dzieci odgrodzony dodatkowo siatką o głębokości do 40 cm,
 • czerwonym – strefa dla nieumiejących pływać o głębokości do 120 cm,
 • żółtym – dla umiejących pływać o głębokości powyżej 120 cm.

Oprócz tego ratownicy będą zamieszczać na maszcie flagi oznaczające:

 • biała – kąpiel dozwolona,
 • czerwona – zakaz kąpieli,
 • brak flagi – brak dyżuru ratowniczego.

Aktualny regulamin i harmonogram dyżurów ratowników wodnych dostępny do pobrania i przeczytania poniżej:

HARMONOGRAM DYŻURÓW RATOWNIKÓW WODNYCH NA KĄPIELISKU MIEJSKIM
W CZYŻEWIE
W DNIACH- 03.07-08.07.2018 ROKU

 

Lp.

 

Data dyżurów

 

Godziny dyżurów ratowników wodnych

1.

03.07.2018 (wtorek)

1200-1700

2.

04.07.2018 (środa )

1200-1700

3.

     05.07.2018 ( czwartek)

1200-1700

4.

06.07.2018 ( piątek)

1200-1700

5.

 07.07.2018 ( sobota)

1200-1700

6.

      08.07.2018 ( niedziela)

1200-1700

 

REGULAMIN

KĄPIELISKA MIEJSKIEGO W CZYŻEWIE

 

 • 1. Z części zalewu oraz pasa przybrzeżnego wyodrębniono kąpielisko, które jest obiektem Gminy Czyżew.
 • 2. Akwen wód przybrzeżnych dzieli się na trzy części:
 • I. dla osób nieumiejących pływać o głębokości do 1,20 m oznaczony bojami (pływami) czerwonymi,
 • II. dla osób umiejących pływać powyżej 1,20 m oznaczony bojami (pływami) koloru żółtego,
 • III. brodzika o głębokości do 0,4 m oznaczonego białymi bojami i ogrodzonego siatką.
 • 3. Kąpielisko jest czynne:
 • - w godzinach: 1200-1700
 • W czasie nieobjętym ww. harmonogramem organizator kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności za osoby kąpiące się.
 • 4. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:
 • a) flaga biała - kąpiel dozwolona,
 • b) flaga czerwona - zakaz kąpieli,
 • c) brak flagi - brak dyżuru ratowniczego
 • 5. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 • 6. Zabrania się wstępu do wody osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska i plaży.
 • 7. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska.
 • 8. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje strój kąpielowy.
 • 9. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
 • 10. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem „WOPR” lub „RATOWNIK”.
 • 11. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
 • 12. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska zakazuje się:
 • a) przekraczania granicy strefy dla umiejących i nieumiejących pływać poza miejsca wydzielone bojami,
 • b) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,
 • c) niszczenia urządzeń i sprzętu pływającego,
 • d) zakłócania wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności:
 • - zakłócania spokoju, popychania i wrzucania innych osób do wody,
 • - zaśmiecania i brudzenia terenu kąpieliska,
 • e) kąpieli psów i innych zwierząt,
 • f) używania do mycia w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
 • g) grillowania i rozpalania ognisk poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi,
 • h) parkowania pojazdów mechanicznych.
 • 13. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt pływający lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę oraz odpowiedzialność karną.
 • 14. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste na terenie plaży i kąpieliska zarządzający terenu nie ponosi odpowiedzialności.
 • 15. Zabrania się pływania na sprzęcie przeznaczonym do innych celów (np. materace, itp.) oraz wpływania na teren kąpieliska osobom chorym na choroby skóry lub zakaźne.
 • 16. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia Regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska.

 

TELEFONY ALARMOWE

 • Numer alarmowy – 112
 • Pogotowie ratunkowe – 999
 • Policja – 997
 • Straż Pożarna – 998