piątek, 13 kwiecień 2018 18:57

Gminne obchody 78. rocznicy masowej wywózki Polaków w głąb Rosji [wideo/foto]

rolteks112018

Od złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą przy wagonie – pomniku symbolizującym wywózkę na „nieludzką ziemię” rozpoczęły się tegoroczne czyżewskie uroczystości 78. rocznicy zsyłki polskich obywateli na odległe, wschodnie tereny państwa sowieckiego. Druga z kolei (po lutowej) masowa deportacja miała miejsce z 12 na 13 kwietnia 1940 roku. Autorka książki Syberia w pamięci deportowanych na Wschód z Ziemi Czyżewskiej Halina Lipińska pisze: Zaplanowano do deportacji 23057 osób z 7376 rodzin. Deportowano22879 osób z 7224 rodzin. Wywózka kwietniowa i następne przebiegały według tych samych planów, jak deportacja lutowa.

W Muzeum Ziemi Czyżewskiej Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka zwracając się do uczestników czwartkowej uroczystości podkreśliła: Jesteśmy zobowiązani, by pamiętać i przypominać tę bolesną w dziejach naszego narodu kartę historii. Trudno dziś pojąć tragiczne losy naszych rodaków, którzy także stąd – stacji kolejowej w Czyżewie – opuszczali ojczystą kraj, by nierzadko do niego nigdy już nie wrócić. Tym bardziej cieszymy się dzisiejszą obecności tych zesłańców, którym dane było powrócić z Rosji.

Prezes Zarządu Związku Sybiraków Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski w imieniu przybyłych Sybiraków wyraził swoją wdzięczność i radość, że Czyżew jest takim miejscem, gdzie pielęgnuje się pamięć o zesłańcach - robi tak wiele, by była ona ciągle żywa, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.

Z inicjatywy Koła Sybiraków w Czyżewie oraz na wniosek Zarządu Związku Sybiraków Oddziału w Łomży, decyzją Prezesa ZG ZS podczas czyżewskiej uroczystości Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: Anna Bogucka – Burmistrz Czyżewa, Dyrektor Anna Sienicka, Wicedyrektor Radosław Sienicki oraz Beata Mioduszewska ze Szkoły Podstawowej w Czyżewie. Na wniosek warszawskiego oddziału ZS Złotą Odznakę honorową otrzymali także: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie Katarzyna Kostro oraz emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Czyżewie Halina Lipińska. Srebrna odznaka została wręczona Przemysławowi Wasilewskiemu z Muzeum Ziemi Czyżewskiej. Podziękowanie od Zarządu Głównego ZS w Warszawie za działalność na rzecz sybirackiej społeczności otrzymała także Burmistrz Anna Bogucka, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie, phm Jolanta Wajszczyk oraz Henryk Bruliński – Prezes Koła Sybiraków w Czyżewie.

Oficjalną część rocznicowych obchodów zakończył występ uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżewie z oddziałami gimnazjalnymi. Delegacje Sybiraków z Warszawy, Łomży i Czyżewa złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze przy symbolicznym Grobie Sybiraka na miejscowym cmentarzu parafialnym, gdzie wartę honorową zaciągnęli harcerze.

W gminnych obchodach 78. Rocznicy masowej wywózki polaków w głąb Rosji oprócz przedstawicieli miejscowych i powiatowych władz samorządowych, duchowieństwa, dyrektorów placówek oświatowych oraz młodzieży udział wzięli także: Czesław Czarkowski - Zastępca Prezesa Zarządu Związku Sybiraków Oddziału Warszawskiego, Janusz Marciniak – Prezes Zarządu Związku Sybiraków Dzielnicy Warszawa Praga – Południe, Danuta Pieńkowska – Wolfart - Prezes Zarządu Związku Sybiraków Oddziału w Łomży, członkowie zarządu: płk Leon Wagner i Irena Podbielska, zaprzyjaźniony z czyżewskimi harcerzami Marian Paliwoda z Łomży wraz z małżonką.

(tekst:UM w Czyżewie)