piątek, 02 luty 2018 19:59

Czyżew. XVI edycja Konkursu Historycznego Epoka Prymasa Tysiąclecia

rolteks112018

8 lutego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbędzie się finał XVI edycji Konkursu Historycznego Epoka Prymasa Tysiąclecia.

Na zmagania finałowe w tym roku przyjadą uczniowie z 24 szkół: 15 szkół ponadgimnazjalnych oraz 9 szkół podstawowych, łącznie 68 uczniów. Przystąpią oni do dwuetapowych zmagań finałowych: testu wiedzy historycznej oraz odpowiedzi ustnej. Każdy z uczestników wykazać się musi wiedzą historyczną wykraczająca poza program szkolny z zakresu historii powojennej Polski oraz znajomością biografii i dorobku Prymasa Tysiąclecia. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.