czwartek, 01 luty 2018 18:25

Nabór na stanowiska urzędnicze w Czyżewie

rolteks112018

Urząd Miejski w Czyżewie ogłosił nabór na stanowiska urzędnicze. Poszukiwani są podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i inspektor ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Czyżewa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czyżewie podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami oraz inspektora ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o w/w stanowiskach na BIPie Urzędu Miejskiego w Czyżewie:

www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czyzewosada/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=150&podmenu=150&str=1&id=1579

oraz
www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czyzewosada/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=150&podmenu=150&str=1&id=1578