piątek, 05 październik 2018 19:12

Zakończyły się prace remontowe w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu [foto]

Zakończyły się prace remontowe w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu [foto] foto: Muzeum Rolnictwa

W piątek, 5 października dobiegł końca wielki projekt realizowany przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzono projekt: „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” . Muzeum pozyskało na ten cel ponad 7,7 mln zł.

Całkowita wartość projektu wyniosła 7 742 496,99 PLN, natomiast wydatki kwalifikowane 5 624 272,00 PLN. Instytucja Zarządzająca RPOWP przyznała dofinansowanie w kwocie 3 655 776,80 PLN stanowiące 65% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Celem ogólnym projektu było zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. W ramach inwestycji wykonano remont, konserwację i rekonstrukcję obiektów dziedzictwa kulturowego tak, aby mogły one być zachowane na kolejne lata i były dostępne dla kolejnych generacji.

Cele bezpośrednie projektu można określić następująco:

  • zapobieżenie dalszej degradacji cennych obiektów (wpisanych do rejestru zabytków, względnie znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, jak również wpisanych do księgi inwentarzowej Muzeum),
  • podniesienie standardu Muzeum poprzez remont pawilonów wystawowych i dostosowanie ich do aktualnych, zdecydowanie wyższych niż przed laty oczekiwań odwiedzających,
  • poprawa warunków do zwiedzania dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz słuchu poprzez zakup odpowiedniego sprzętu i urządzeń,
  • wzrost liczby zwiedzających o ok. 20% w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu w stosunku do poziomu z 2015 r.

Zasadnicza część działań dotyczyła prac restauratorskich i konserwatorskich, którym zostaną poddane muzealia nieruchome i ruchome:

  • zabytkowe stajnie, gdzie mieści się Muzeum Weterynarii,
  • 4 zabytkowe obiekty w zakresie osuszania ścian,
  • 9 zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • rekonstrukcję zlokalizowanej w pobliżu zabytkowej stajni studni z kamienia łamanego,
  • remont murów przy budynkach wozowni, oficyny i stajni oraz głównej bramy wjazdowej do Muzeum Rolnictwa i piwnicy na skarpie,
  • 425 sztuk muzealiów ruchomych, które po konserwacji trafią do wyremontowanych pomieszczeń w pawilonach.

W ramach projektu przewidziano również kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego - przebudowę ciągów komunikacyjnych na terenie Muzeum.

foto: Artur Warchala/Muzeum Rolnictwa