środa, 13 czerwiec 2018 17:11

1,8 mln zł dofinansowania na staże i praktyki dla uczniów

Blisko 10 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zasili szkoły zawodowe – Zarząd Województwa właśnie przyznał dofinansowanie na ten cel. Powiat Wysokomazowiecki otrzymał dotację na dwa projekty.

Dotacja pozwoli na organizację staży i praktyk dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, realizowanych u pracodawców, realizację kompleksowych programów rozwojowych, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej, wyposażenie lub doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Dotacje otrzymały: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (1,3 mln zł), powiat wysokomazowiecki (dwa projekty: 589 tys. zł i 1,2 mln zł), Project HUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (908 tys. zł), powiat sejneński (290 tys. zł), hajnowski (1 mln zł), miasto Łomża (dwa projekty: 699 tys. zł i 1,4 mln zł) i Białystok (2,5 mln zł).

Projekty Powiatu Wysokomazowieckiego:

  • 588 673,75 zł dofinansowania na projekt "Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu",
  • 1 177 165,20 zł dofinansowania na projekt "Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik". Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Oprócz praktyk i staży młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących np.matematyki, dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych, kursów zawodowych, zajęć na uczelniach oraz wyjazdów na targi.