piątek, 08 czerwiec 2018 19:59

Manewry strażackie na ciechanowieckiej wyspie [foto]

Ćwiczenia z ratownictwa wodnego i powodziowego odbyły się dzisiaj w Ciechanowcu. Udział w nich wzięły jednostki JRG i OSP z powiatów wysokomazowieckiego, zambrowskiego i siemiatyckiego.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Wysokiem Mazowieckiem i Urzędem Miasta w Ciechanowcu. Manewry odbyły się nad zalewem i polegały na prowadzeniu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego. W działaniach uczestniczyły: KW PSP w Białymstoku - 1 zastęp, JRG Wysokie Mazowieckie - 3 zastępy, przyczepka i łódka, JRG Zambrów - 1 zastęp, JRG Siemiatycze - 2 zastępy, w tym specjalistyczny kontener przeciwpowodziowy, OSP KSRG Ciechanowiec - 3 zastępy, przyczepka i łódka, OSP Tworkowice - 1 zastęp oraz z OSP KSRG Kuczyn GBA, SRT, przyczepka i ponton. Jeden ze scenariuszy polegał na poszukiwaniu topielca na Nurcu przy pomocy pontonu, pompowaniu wody przy pomocy pompy pływajacej, budowaniu zapory z worków z piaskiem oraz zapory z foliowego rękawa napełnianego wodą.

Ćwiczenia z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem koordynował bryg. Zbigniew Zalewski, a z ramienia KW PSP w Białymstoku - bryg. Jerzy Owłasiuk.