sobota, 24 luty 2018 16:40

Czwarty szkolny przegląd prac plastycznych uczniów OSSP w Ciechanowcu

Rolteks
Czwarty szkolny przegląd prac plastycznych uczniów OSSP w Ciechanowcu Foto: Bogdan Tarkowski

Dnia 16 lutego młodzi artyści z kl. V OSSP w Ciechanowcu wzięli udział w szkolnym przeglądzie prac plastycznych, będącym jednocześnie I etapem XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby makroregionu północno—wschodniego.

Przegląd rozpoczął Dyrektor Eugeniusz Święcki. Głównym zadaniem spotkania było sprawdzenie opanowanych przez uczniów umiejętności, prezentacja ich prac oraz wyłonienie najlepszych uczniów. Oni bowiem reprezentować będą Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby makroregionu północno—wschodniego, który odbędzie się w dniach 20-24 marca 2018 roku w Gronowie Górnym.

Szkolny przegląd obejmował dorobek młodych artystów z ostatnich lat. Każdy uczeń miał za zadanie zaprezentować trzy prace rysunkowe, trzy malarskie oraz prace rzeźbiarskie. Dzieła oceniała szkolna komisja, biorąc pod uwagę zarówno środki wyrazu artystycznego, jak też m.in. technikę i estetykę pracy. Nad prawidłowym przebiegiem tej części czuwali nauczyciele przedmiotów artystycznych: Barbara Pełszyk, Michał Selerowski, Bogdan Tarkowski oraz Łukasz Godlewski. Na podstawie oceny prac ustalono ostateczną punktację, która była podstawą kwalifikacji do kolejnego etapu. Szkołę reprezentować w Zamościu będą: Klepacka Magda, Niemyjska Martyna oraz Ziółkowska Natalia. 

Foto: Bogdan Tarkowski
Tekst: Michał Selerowski